dichvu

Email: - Nhận mail báo giá theo yêu cầu

Mss Trang

0972956338

info@pni.vn

Mss Ngoc

0981718929

kinhdoanhpni06@gmail.com

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo
đặt hàng
...
...

Tray IBM SAS/SATA 2.5" HDD

IBM SAS/SATA 2.5" HDD Tray/Caddy
For X3500, X3550, X3600, X3650, X3850, X3950 
Part No: 59P5241, 39M2600, 31R2210

Giá: 500,000 đ

Tray IBM SAS/SATA 2.5" HDD

500,000 đ
đặt hàng
...
...

Tray IBM SCSI 3.5"

Tray IBM SCSI 3.5"

Giá: 400,000 đ

Tray IBM SCSI 3.5"

400,000 đ
đặt hàng
...
...

Tray IBM SCSI 3.5"

Tray IBM SCSI 3.5"

Giá: 400,000 đ

Tray IBM SCSI 3.5"

400,000 đ