dichvu

Email: - Nhận mail báo giá theo yêu cầu

có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 6148

CPU Gold 6148 / Ram 8GB/ DVD ROM/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10,50..)/ 1x PS.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 6148

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2680 v3

CPU E5-2680 v3 (1x 12 Core 2.5GHz, 30M Cache)/ Ram 8GB DDR4/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10,50)/ PS 1x 495W

Giá: 52,000,000 đ

Máy chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2680 v3

52,000,000 đ
có hàng
...
...

Máy chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2670 v3

CPU E5-2670 v3 (1x 12 Core 2.3GHz, 30M Cache)/ Ram 8GB DDR4/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10,50)/ PS 1x 495W.

Giá: 51,000,000 đ

Máy chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2670 v3

51,000,000 đ
có hàng
...
...

Máy chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2660 v3

PU E5-2660 v3 (1x 10 Core 2.6GHz, 25M Cache)/ Ram 8GB DDR4/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10,50)/ PS 1x 495W

Giá: 50,000,000 đ

Máy chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2660 v3

50,000,000 đ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2640 v4

CPU E5-2640 v4 (1x 10 Core 2.4GHz, 25M Cache)/ Ram 8GB DDR4/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10..)/ PS 1x 495W.

Giá: 53,000,000 đ

Máy Chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2640 v4

53,000,000 đ