dichvu

Email: - Nhận mail báo giá theo yêu cầu

có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T330 CPU E3-1230 v5

CPU E3-1230 v5 (1x 4 Core 3.4GHz, 8M Cache)/ Ram 8GB DDR4/ Option HDD SAS/SATA/ DVD ROM/ Raid H330 (0,1,5,10..)/ 1x PS

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T330 CPU E3-1230 v5

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T330 CPU E3-1220 v5

CPU E3-1220 v5 (1x 4 Core 3.0GHz, 8M Cache)/ Ram 8GB DDR4/ Option HDD SATA 3.5"/ DVD ROM/ Raid S130 (0,1,5,10)/ 1x PS

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T330 CPU E3-1220 v5

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 5122

CPU Gold 5122 / Ram 16GB / DVD ROM/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10,50..)/ 1x PS.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 5122

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2683 v4

CPU E5-2683 v4 (1x 16 Core 2.1GHz, 40M Cache)/ Ram 8GB DDR4/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10..)/ 1x PS

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2683 v4

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2609 v4

 CPU E5-2609 v4 (1x 8 Core 1.7GHz, 20M Cache)/ Ram 8GB DDR4/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10,50)/ PS 1x 495W

Giá: 39,000,000 đ

Máy chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2609 v4

39,000,000 đ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 5120

 CPU Gold 5120 / Ram 16GB/ DVD ROM/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10,50..)/ 1x PS.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 5120

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2680 v4

CPU E5-2680 v4 (1x 14 Core 2.4GHz, 35M Cache)/ Ram 8GB DDR4/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10..)/ 1x PS.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2680 v4

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 3104

CPU Bronze 3104 / Ram 8GB / DVD ROM / Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10,50..)/ 1x PS

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 3104

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 3106

CPU Bronze 3106 / Ram 8GB / DVD ROM/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10,50..)/ 1x PS

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 3106

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2660 v4

CPU E5-2660 v4 (1x 14 Core 2.0GHz, 35M Cache)/ Ram 8GB DDR4/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/Raid H330 (0,1,5,10..)/ 1x PS.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2660 v4

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 6154

CPU Gold 6154 / Ram 16GB/ DVD ROM/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10,50..)/ 1x PS.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 6154

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 6152

CPU Gold 6152 / Ram 16GB/ DVD ROM/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10,50..)/ 1x PS

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 6152

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 6150

CPU Gold 6150 / Ram 8GB/ DVD ROM/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10,50..)/ 1x PS.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 6150

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 4110

CPU Silver 4110  / Ram 8GB / DVD ROM / Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10,50..)/ 1x PS.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 4110

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2650 v4

CPU E5-2650 v4 (1x 12 Core 2.2GHz, 30M Cache)/ Ram 8GB DDR4/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/Raid H330 (0,1,5,10..)/ 1x PS.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2650 v4

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 4112

CPU Silver 4112 / Ram 16GB / DVD ROM/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10,50..)/ 1x PS

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 4112

Liên hệ