dichvu

Email: - Nhận mail báo giá theo yêu cầu

Mss Trang

0972956338

info@pni.vn

Mss Ngoc

0981718929

kinhdoanhpni06@gmail.com

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T640 CPU Gold 5115

CPU Gold 5115  / Ram 16GB/ DVD ROM/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H730p (0,1,5,10,50..)/ 1x PS.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T640 CPU Gold 5115

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T640 CPU Gold 6134

CPU Gold 6134 / Ram 16GB/ DVD ROM/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H730p (0,1,5,10,50..)/ 1x PS.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T640 CPU Gold 6134

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T640 CPU Gold 5120

CPU Gold 5120  / Ram 16GB/ DVD ROM/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H730p (0,1,5,10,50..)/ 1x PS.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T640 CPU Gold 5120

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T640 CPU Gold 6140

CPU Gold 6140 / Ram 16GB/ DVD ROM/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H730p (0,1,5,10,50..)/ 1x PS.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T640 CPU Gold 6140

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T640 CPU Gold 6142

CPU Gold 6142  / Ram 16GB/ DVD ROM/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H730p (0,1,5,10,50..)/ 1x PS.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T640 CPU Gold 6142

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 5115

CPU Gold 5115 / Ram 16GB / DVD ROM/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10,50..)/ 1x PS.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 5115

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 5118

CPU Gold 5118 / Ram 16GB/ DVD ROM/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10,50..)/ 1x PS.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 5118

Liên hệ