dichvu

Email: - Nhận mail báo giá theo yêu cầu

Mss Trang

0972956338

info@pni.vn

Mss Ngoc

0981718929

kinhdoanhpni06@gmail.com

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo
có hàng
...
...

Máy chủ Dell PowerEdge R930 E7-4830 V4 SFF HDD 2.5"

*CPU:        Intel® Xeon® Processor E7-4830 v4 35M Cache, 2.00 GHz

*RAM:        8GB DDR4 ECC RDIMM Up 2400MT/s

*HDD:        Option HDD Sas/Sata/SSD 2.5"

*DVD:        Option chưa kèm DVD

*Raid Controller:    PERC H330, PERC H730P External HBAs (RAID): PERC H830 External HBAs (non-RAID): 12Gbps SAS HBA

*Network:     Refer to Dell.com/poweredge for the supported NICs

*PCI:   Up to 10 PCIe 3.0 slots + 1 RAID slot + 1 NDC slot

*Remote management:     iDRAC8 with Lifecycle Controller iDRAC8 Express (default) iDRAC8 Enterprise (upgrade option) 8GB or 16GB vFlash media (upgrade options)

*Power Supply:  Hot-plug redundant PSUs: 750W AC, 1100W AC

*Railkits:  Option chưa kèm

*Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ

Giá: Liên hệ

Máy chủ Dell PowerEdge R930 E7-4830 V4 SFF HDD 2.5"

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy chủ Dell PowerEdge R930 E7-8860 V4 SFF HDD 2.5

*CPU:      Intel® Xeon® Processor E7-8860 v4 45M Cache, 2.20 GHz

*RAM:     8GB DDR4 ECC RDIMM Up 2400MT/s

*HDD:     Option  HDD Sas/Sata/SSD 2.5"

*DVD:      Option chưa kèm DVD

*Raid Controller:   PERC H330, PERC H730P External HBAs (RAID): PERC H830 External HBAs (non-RAID): 12Gbps SAS HBA

*Network:         Refer to Dell.com/poweredge for the supported NICs

*PCI:         Up to 10 PCIe 3.0 slots + 1 RAID slot + 1 NDC slot

*Remote management:     iDRAC8 with Lifecycle Controller iDRAC8 Express (default) iDRAC8 Enterprise (upgrade option) 8GB or 16GB vFlash media (upgrade options)

*Power Supply:         Hot-plug redundant PSUs: 750W AC, 1100W AC

*Railkits:          Option chưa kèm

*Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ

Giá: Liên hệ

Máy chủ Dell PowerEdge R930 E7-8860 V4 SFF HDD 2.5

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy chủ Dell PowerEdge R930 E7-4820 V4 SFF HDD 2.5"

*CPU:    Intel® Xeon® Processor E7-4820 v4 25M Cache, 2.00 GHz

*RAM:  8GB DDR4 ECC RDIMM Up 2400MT/s

*HDD:  Option HDD Sas/Sata/SSD 2.5"

*DVD:   Option chưa kèm DVD

*Raid Controller:    PERC H330, PERC H730P External HBAs (RAID): PERC H830 External HBAs (non-RAID): 12Gbps SAS HBA

*Network:     Refer to Dell.com/poweredge for the supported NICs

*PCI:      Up to 10 PCIe 3.0 slots + 1 RAID slot + 1 NDC slot

*Remote management:       iDRAC8 with Lifecycle Controller iDRAC8 Express (default) iDRAC8 Enterprise (upgrade option) 8GB or 16GB vFlash media (upgrade options)

*Power Supply:      Hot-plug redundant PSUs: 750W AC, 1100W AC

*Railkits:      Option chưa kèm

*Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ

Giá: Liên hệ

Máy chủ Dell PowerEdge R930 E7-4820 V4 SFF HDD 2.5"

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R940 Platinum 8158 SFF HDD 2.5

* CPU:   Intel® Xeon® Platinum 8158 Processor 24.75M Cache, 3.00 GHz

* RAM: 8GB DDR4 ECC RDIMM Up 2666MT/s

* HDD:  Option HDD Sas/Sata/SSD 2.5"

* DVD:   Option chưa kèm DVD 

* Raid Controller:  PERC S140, H330, H740P Boot optimized Storage Subsystem External HBAs (RAID): H840 External HBAs (non-RAID): 12 Gbps SAS HBA

*  Network:  Network daughter card options 4x 1Gb, 4x 10Gb, 2x 10Gb+2x 1Gb, or 2x 25Gb

* PCI:           Up to 13 x Gen3 slots, (3 x8 + 10 x16)

* Management:     iDRAC9 with Life cycle Controller (Express, Enterprise)

Power Supply:    Hot-plug redundant PSUs Platinum 1100W

Platinum 1100W, 1600W, 2000W, 2400W, 336- 380VDC 1100W, Gold 48VDC 1100W

 *Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ 

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R940 Platinum 8158 SFF HDD 2.5

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R940 Silver 4110 SFF HDD 2.5

*CPU:    Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz

*RAM:   8GB DDR4 ECC RDIMM Up 2666MT/s

*HDD:   Options HDD Sas/Sata/SSD 2.5"

*DVD:   Option chưa kèm DVD

*Raid Controller:    PERC S140, H330, H740P Boot optimized Storage Subsystem External HBAs (RAID): H840 External HBAs (non-RAID): 12 Gbps SAS HBA

*Card Mạng (Network):     Network daughter card options 4x 1Gb, 4x 10Gb, 2x 10Gb+2x 1Gb, or 2x 25Gb

*PCI:    Up to 13 x Gen3 slots, (3 x8 + 10 x16)

*Remote management:       iDRAC9 with Life cycle Controller (Express, Enterprise)

*Power Supply:        1 x PS  Hot-plug redundant PSUs Platinum 1100W

*Railkits:  Option chưa kèm

*Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R940 Silver 4110 SFF HDD 2.5

Liên hệ