dichvu

Email: - Nhận mail báo giá theo yêu cầu

Mss Trang

0972956338

info@pni.vn

Mss Ngoc

0981718929

kinhdoanhpni06@gmail.com

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 5115

CPU Gold 5115 / Ram 16GB / DVD ROM/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10,50..)/ 1x PS.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 5115

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 5118

CPU Gold 5118 / Ram 16GB/ DVD ROM/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10,50..)/ 1x PS.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 5118

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 4116

CPU Silver 4116 / Ram 16GB/ DVD ROM/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10,50..)/ 1x PS

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 4116

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 8164

 CPU Platinum 8164 / Ram 16GB/ DVD ROM/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10,50..)/ 1x PS.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 8164

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 5122

CPU Gold 5122 / Ram 16GB / DVD ROM/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10,50..)/ 1x PS.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 5122

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 5120

 CPU Gold 5120 / Ram 16GB/ DVD ROM/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10,50..)/ 1x PS.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 5120

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 3104

CPU Bronze 3104 / Ram 8GB / DVD ROM / Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10,50..)/ 1x PS

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 3104

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 3106

CPU Bronze 3106 / Ram 8GB / DVD ROM/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10,50..)/ 1x PS

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 3106

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 6154

CPU Gold 6154 / Ram 16GB/ DVD ROM/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10,50..)/ 1x PS.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 6154

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 6152

CPU Gold 6152 / Ram 16GB/ DVD ROM/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10,50..)/ 1x PS

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 6152

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 6150

CPU Gold 6150 / Ram 8GB/ DVD ROM/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10,50..)/ 1x PS.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 6150

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 4110

CPU Silver 4110  / Ram 8GB / DVD ROM / Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10,50..)/ 1x PS.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 4110

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 4112

CPU Silver 4112 / Ram 16GB / DVD ROM/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10,50..)/ 1x PS

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 4112

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 6148

CPU Gold 6148 / Ram 8GB/ DVD ROM/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10,50..)/ 1x PS.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 CPU 6148

Liên hệ