dichvu

Email: - Nhận mail báo giá theo yêu cầu

Mss Trang

0972956338

info@pni.vn

Mss Ngoc

0981718929

kinhdoanhpni06@gmail.com

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2695v4

CPU E5-2695 v4 (1x 18 Core 2.1GHz, 45M Cache)/ Ram 8GB DDR4/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10..)/ 1x PS.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2695v4

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2640 v3

CPU E5-2640 v3 (1x 8 Core 2.6GHz, 20M Cache)/ Ram 8GB DDR4/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10..)/ 2x PS.

Giá: 48,000,000 đ

Máy chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2640 v3

48,000,000 đ
có hàng
...
...

Máy chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2630 v4

 CPU E5-2630 v4 (1x 10 Core 2.2GHz, 25M Cache)/ Ram 8GB DDR4/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10..)/ PS 1x 495W.

Giá: 50,000,000 đ

Máy chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2630 v4

50,000,000 đ
có hàng
...
...

Máy chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2630 v3

CPU E5-2630 v3 (1x 8 Core 2.4GHz, 20M Cache)/ Ram 8GB DDR4/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10,50)/ 1x 495W.

Giá: 45,000,000 đ

Máy chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2630 v3

45,000,000 đ
đặt hàng
...
...

Máy chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2637 v3

CPU E5-2637 v3 (1x 4 Core 3.5GHz, 15M Cache)/ Ram 8GB DDR4/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10..)/ PS 1x 495W.

Giá: 38,000,000 đ

Máy chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2637 v3

38,000,000 đ
có hàng
...
...

Máy chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2620 v4

CPU E5-2620 v4 (1x 8 Core 2.1GHz, 20M Cache)/ Ram 8GB DDR4/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10..)/ 1x 495W.

Giá: 39,000,000 đ

Máy chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2620 v4

39,000,000 đ
có hàng
...
...

Máy chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2620 v3

CPU E5-2620 v3 (1x 6 Core 2.4GHz, 15M Cache)/ Ram 8GB DDR4/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10..)/ 1x 495W.

Giá: 39,000,000 đ

Máy chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2620 v3

39,000,000 đ
có hàng
...
...

Máy chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2609 v3

CPU E5-2609 v3 (1x 6 Core 1.9GHz, 15M Cache)/ Ram 8GB DDR4/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10,50)/ PS 1x 495W.

Giá: 38,000,000 đ

Máy chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2609 v3

38,000,000 đ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2690 v4

CPU E5-2690 v4 (1x 14 Core 2.6GHz, 35M Cache)/ Ram 8GB DDR4/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10..)/ 1x PS.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2690 v4

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2630L v3

CPU E5-2630L v3 (1x 8 Core 1.8GHz, 20M Cache)/ Ram 8GB DDR4/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10..)/ PS 1x 495W.

Giá: 39,000,000 đ

Máy chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2630L v3

39,000,000 đ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2683 v4

CPU E5-2683 v4 (1x 16 Core 2.1GHz, 40M Cache)/ Ram 8GB DDR4/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10..)/ 1x PS

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2683 v4

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2609 v4

 CPU E5-2609 v4 (1x 8 Core 1.7GHz, 20M Cache)/ Ram 8GB DDR4/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10,50)/ PS 1x 495W

Giá: 39,000,000 đ

Máy chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2609 v4

39,000,000 đ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2680 v4

CPU E5-2680 v4 (1x 14 Core 2.4GHz, 35M Cache)/ Ram 8GB DDR4/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10..)/ 1x PS.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2680 v4

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2660 v4

CPU E5-2660 v4 (1x 14 Core 2.0GHz, 35M Cache)/ Ram 8GB DDR4/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/Raid H330 (0,1,5,10..)/ 1x PS.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2660 v4

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2650 v4

CPU E5-2650 v4 (1x 12 Core 2.2GHz, 30M Cache)/ Ram 8GB DDR4/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/Raid H330 (0,1,5,10..)/ 1x PS.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2650 v4

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2680 v3

CPU E5-2680 v3 (1x 12 Core 2.5GHz, 30M Cache)/ Ram 8GB DDR4/ Option HDD SAS/SATA 3.5"/ Raid H330 (0,1,5,10,50)/ PS 1x 495W

Giá: 52,000,000 đ

Máy chủ Dell PowerEdge T430 CPU E5-2680 v3

52,000,000 đ