dichvu

Email: - Nhận mail báo giá theo yêu cầu

Mss Trang

0972956338

info@pni.vn

Mss Ngoc

0981718929

kinhdoanhpni06@gmail.com

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T330 CPU E3-1240 v5

CPU E3-1240 v5 (1x 4 Core 3.5GHz, 8M Cache)/ Ram 8GB DDR4/ Option HDD SAS/SATA/ DVD ROM/ Raid H330 (0,1,5,10..)/ 1x PS

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T330 CPU E3-1240 v5

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T330 CPU E3-1240 v5

 CPU E3-1240 v5 (1x 4 Core 3.5GHz, 8M Cache)/ Ram 8GB DDR4/ Option HDD SATA 3.5"/ DVD ROM/ Raid S130 (0,1,5,10)/ 1x PS

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T330 CPU E3-1240 v5

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T330 CPU E3-1220 v5

CPU E3-1220 v5 (1x 4 Core 3.0GHz, 8M Cache)/ Ram 8GB DDR4/ Option HDD SAS/SATA/ DVD ROM/ Raid H330 (0,1,5,10..)/ 1x PS.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T330 CPU E3-1220 v5

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T330 CPU E3-1230 v5

CPU E3-1230 v5 (1x 4 Core 3.4GHz, 8M Cache)/ Ram 8GB DDR4/ Option HDD SATA 3.5"/ DVD ROM/ Raid S130 (0,1,5,10)/ 1x PS.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T330 CPU E3-1230 v5

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T330 CPU E3-1240 v5

CPU E3-1240 v5 (1x 4 Core 3.5GHz, 8M Cache)/ Ram 8GB DDR4/ Option HDD SATA 3.5"/ DVD ROM/ Raid S130 (0,1,5,10)/ 1x PS

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T330 CPU E3-1240 v5

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T330 CPU E3-1230 v5

CPU E3-1230 v5 (1x 4 Core 3.4GHz, 8M Cache)/ Ram 8GB DDR4/ Option HDD SAS/SATA/ DVD ROM/ Raid H330 (0,1,5,10..)/ 1x PS

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T330 CPU E3-1230 v5

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge T330 CPU E3-1220 v5

CPU E3-1220 v5 (1x 4 Core 3.0GHz, 8M Cache)/ Ram 8GB DDR4/ Option HDD SATA 3.5"/ DVD ROM/ Raid S130 (0,1,5,10)/ 1x PS

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge T330 CPU E3-1220 v5

Liên hệ