dichvu

Email: - Nhận mail báo giá theo yêu cầu

Mss Trang

0972956338

info@pni.vn

Mss Ngoc

0981718929

kinhdoanhpni06@gmail.com

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R830 – CPU 2x E5-4669 v4 / Ram 8GB / Raid Perc H730 / 2x PS

CPU: 2x 22 Core E5-4669 v4 (2.2GHz, 55M Cache)
RAM: 8GB DDR4 RDIMM
HDD: Option HDD SAS/SATA/SSD
RAID: Dell Perc H730 Raid (0,1,5,10.50..)
NIC:  Quad port Ethernet 1GB
DVD: Option (Chưa kèm)
Power Supply: 2x PS Hot plug
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập trực tiếp từ Mỹ
" Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất "

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R830 – CPU 2x E5-4669 v4 / Ram 8GB / Raid Perc H730 / 2x PS

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R830 – CPU 2x E5-4667 v4 / Ram 8GB / Raid Perc H730 / 2x PS

CPU: 2x 18 Core E5-4667 v4 (2.2GHz, 45M Cache)
RAM: 8GB DDR4 RDIMM
HDD: Option HDD SAS/SATA/SSD
RAID: Dell Perc H730 Raid (0,1,5,10.50..)
NIC:  Quad port Ethernet 1GB
DVD: Option (Chưa kèm)
Power Supply: 2x PS Hot plug
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập trực tiếp từ Mỹ
" Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất "

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R830 – CPU 2x E5-4667 v4 / Ram 8GB / Raid Perc H730 / 2x PS

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R830 – CPU 2x E5-4660 v4 / Ram 8GB / Raid Perc H730 / 2x PS

CPU: 2x 16 Core E5-4660 v4 (2.2GHz, 40M Cache)
RAM: 8GB DDR4 RDIMM
HDD: Option HDD SAS/SATA/SSD
RAID: Dell Perc H730 Raid (0,1,5,10.50..)
NIC:  Quad port Ethernet 1GB
DVD: Option (Chưa kèm)
Power Supply: 2x PS Hot plug
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập trực tiếp từ Mỹ
" Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất "

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R830 – CPU 2x E5-4660 v4 / Ram 8GB / Raid Perc H730 / 2x PS

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R830 – CPU 2x E5-4655 v4 / Ram 8GB / Raid Perc H730 / 2x PS

CPU: 2x 8 Core E5-4655 v4 (2.5GHz, 30M Cache)
RAM: 8GB DDR4 RDIMM
HDD: Option HDD SAS/SATA/SSD
RAID: Dell Perc H730 Raid (0,1,5,10.50..)
NIC:  Quad port Ethernet 1GB
DVD: Option (Chưa kèm)
Power Supply: 2x PS Hot plug
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập trực tiếp từ Mỹ
" Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất "

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R830 – CPU 2x E5-4655 v4 / Ram 8GB / Raid Perc H730 / 2x PS

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R830 – CPU 2x E5-4650 v4 / Ram 8GB / Raid Perc H730 / 2x PS

CPU: 2x 14 Core E5-4650 v4 (2.2GHz, 35M Cache)
RAM: 8GB DDR4 RDIMM
HDD: Option HDD SAS/SATA/SSD
RAID: Dell Perc H730 Raid (0,1,5,10.50..)
NIC:  Quad port Ethernet 1GB
DVD: Option (Chưa kèm)
Power Supply: 2x PS Hot plug
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập trực tiếp từ Mỹ
" Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất "

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R830 – CPU 2x E5-4650 v4 / Ram 8GB / Raid Perc H730 / 2x PS

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R830 – CPU 2x E5-4640 v4 / Ram 8GB / Raid Perc H730 / 2x PS

CPU: 2x 12 Core E5-4640 v4 (2.1GHz, 30M Cache)
RAM: 8GB DDR4 RDIMM
HDD: Option HDD SAS/SATA/SSD
RAID: Dell Perc H730 Raid (0,1,5,10.50..)
NIC:  Quad port Ethernet 1GB
DVD: Option (Chưa kèm)
Power Supply: 2x PS Hot plug
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập trực tiếp từ Mỹ
" Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất "

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R830 – CPU 2x E5-4640 v4 / Ram 8GB / Raid Perc H730 / 2x PS

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R830 – CPU 2x E5-4620 v4 / Ram 8GB / Raid Perc H730 / 2x PS

CPU: 2x 10 Core E5-4620 v4 (2.1GHz, 25M Cache)
RAM: 8GB DDR4 RDIMM
HDD: Option HDD SAS/SATA/SSD
RAID: Dell Perc H730 Raid (0,1,5,10.50..)
NIC:  Quad port Ethernet 1GB
DVD: Option (Chưa kèm)
Power Supply: 2x PS Hot plug
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập trực tiếp từ Mỹ
" Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất "

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R830 – CPU 2x E5-4620 v4 / Ram 8GB / Raid Perc H730 / 2x PS

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R830 – CPU 2x E5-4627 v4 / Ram 8GB / DVD / 2x PS

CPU: 2x 10 Core E5-4627 v4 (2.6GHz, 25M Cache)
RAM: 8GB DDR4 RDIMM
HDD: Option HDD SAS/SATA/SSD
RAID: Dell Perc H730 Raid (0,1,5,10.50..)
NIC:  Quad port Ethernet 1GB
DVD: Option (Chưa kèm)
Power Supply: 2x PS  Hot plug
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập trực tiếp từ Mỹ
" Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất "

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R830 – CPU 2x E5-4627 v4 / Ram 8GB / DVD / 2x PS

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R830 - CPU 2x E5 - 4610 v4 / Ram 8GB / DVD / 2x PS

CPU: 2x 10 Core E5-4610 v4 (1.8GHz, 25M Cache)
RAM: 8GB DDR4 RDIMM
HDD: Option HDD SAS/SATA/SSD
RAID: Dell Perc H730 Raid (0,1,5,10.50..)
NIC:  Quad port Ethernet 1GB
DVD: Option (Chưa kèm)
Power Supply: 2x PS 750W Hot plug
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập trực tiếp từ Mỹ
" Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất "

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R830 - CPU 2x E5 - 4610 v4 / Ram 8GB / DVD / 2x PS

Liên hệ