dichvu

Email: - Nhận mail báo giá theo yêu cầu

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 - CPU Silver 4114 / Ram 8GB / DVD / Raid H730p / 2x PS/ Rail kit

Giá bán: Liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Trong kho: Hàng mới
Bảo hành: 36 Tháng

Mô tả sản phẩm

CPU: 1x 10 Core Silver 4114 (2.2GHz, 13.75M Cache L3)
RAM: 8GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option HDD SAS/SATA
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730p/ Raid (0,1,5,10,50..)
NIC: Quad-port 1GbE Base
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Yes (Có kèm theo)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

CPU: 1x 10 Core Silver 4114 (2.2GHz, 13.75M Cache L3)
RAM: 8GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option HDD SAS/SATA
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730p/ Raid (0,1,5,10,50..)
NIC: Quad-port 1GbE Base
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Yes (Có kèm theo)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 - CPU Platinum 8164 / Ram 8GB / DVD / Raid H730p / 2x PS/ Rail kit

CPU: 1x 26 Core Platinum (2.0GHz, 35.75M Cache L3)
RAM: 8GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option HDD SAS/SATA
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730p/ Raid (0,1,5,10,50..)
NIC: Quad-port 1GbE Base
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Yes (Có kèm theo)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 - CPU Platinum 8164 / Ram 8GB / DVD / Raid H730p / 2x PS/ Rail kit

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 - CPU Platinum 8160 / Ram 8GB / DVD / Raid H730p / 2x PS/ Rail kit

CPU: 1x 24 Core Platinum (2.1GHz, 33M Cache L3)
RAM: 8GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option HDD SAS/SATA
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730p/ Raid (0,1,5,10,50..)
NIC: Quad-port 1GbE Base
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Yes (Có kèm theo)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 - CPU Platinum 8160 / Ram 8GB / DVD / Raid H730p / 2x PS/ Rail kit

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 - CPU Gold 6152 / Ram 8GB / DVD / Raid H730p / 2x PS/ Rail kit

CPU: 1x 22 Core Gold 6152 (2.1GHz, 30.25M Cache L3)
RAM: 8GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option HDD SAS/SATA
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730p/ Raid (0,1,5,10,50..)
NIC: Quad-port 1GbE Base
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Yes (Có kèm theo)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 - CPU Gold 6152 / Ram 8GB / DVD / Raid H730p / 2x PS/ Rail kit

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 - CPU Gold 6154 / Ram 8GB / DVD / Raid H730p / 2x PS/ Rail kit

CPU: 1x 18 Core Gold 6154 (3.0GHz, 24.75M Cache L3)
RAM: 8GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option HDD SAS/SATA
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730p/ Raid (0,1,5,10,50..)
NIC: Quad-port 1GbE Base
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Yes (Có kèm theo)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 - CPU Gold 6154 / Ram 8GB / DVD / Raid H730p / 2x PS/ Rail kit

Liên hệ