dichvu

Email: - Nhận mail báo giá theo yêu cầu

Mss Trang

0972956338

info@pni.vn

Mss Ngoc

0981718929

kinhdoanhpni06@gmail.com

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 - CPU Platinum 8164 / Ram 8GB / DVD / Raid H730p / 2x PS/ Rail kit

CPU: 1x 26 Core Platinum (2.0GHz, 35.75M Cache L3)
RAM: 8GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option HDD SAS/SATA
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730p/ Raid (0,1,5,10,50..)
NIC: Quad-port 1GbE Base
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Yes (Có kèm theo)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 - CPU Platinum 8164 / Ram 8GB / DVD / Raid H730p / 2x PS/ Rail kit

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 - CPU Platinum 8160 / Ram 8GB / DVD / Raid H730p / 2x PS/ Rail kit

CPU: 1x 24 Core Platinum (2.1GHz, 33M Cache L3)
RAM: 8GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option HDD SAS/SATA
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730p/ Raid (0,1,5,10,50..)
NIC: Quad-port 1GbE Base
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Yes (Có kèm theo)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 - CPU Platinum 8160 / Ram 8GB / DVD / Raid H730p / 2x PS/ Rail kit

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 - CPU Gold 6152 / Ram 8GB / DVD / Raid H730p / 2x PS/ Rail kit

CPU: 1x 22 Core Gold 6152 (2.1GHz, 30.25M Cache L3)
RAM: 8GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option HDD SAS/SATA
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730p/ Raid (0,1,5,10,50..)
NIC: Quad-port 1GbE Base
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Yes (Có kèm theo)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 - CPU Gold 6152 / Ram 8GB / DVD / Raid H730p / 2x PS/ Rail kit

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 - CPU Gold 6154 / Ram 8GB / DVD / Raid H730p / 2x PS/ Rail kit

CPU: 1x 18 Core Gold 6154 (3.0GHz, 24.75M Cache L3)
RAM: 8GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option HDD SAS/SATA
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730p/ Raid (0,1,5,10,50..)
NIC: Quad-port 1GbE Base
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Yes (Có kèm theo)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 - CPU Gold 6154 / Ram 8GB / DVD / Raid H730p / 2x PS/ Rail kit

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 - CPU Gold 6150 / Ram 8GB / DVD / Raid H730p / 2x PS/ Rail kit

CPU: 1x 18 Core Gold 6150 (2.7GHz, 24.75M Cache L3)
RAM: 8GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option HDD SAS/SATA
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730p/ Raid (0,1,5,10,50..)
NIC: Quad-port 1GbE Base
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Yes (Có kèm theo)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 - CPU Gold 6150 / Ram 8GB / DVD / Raid H730p / 2x PS/ Rail kit

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 - CPU Gold 6148 / Ram 8GB / DVD / Raid H730p / 2x PS/ Rail kit

CPU: 1x 20 Core Gold 6148 (2.4GHz, 27.5M Cache L3)
RAM: 8GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option HDD SAS/SATA
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730p/ Raid (0,1,5,10,50..)
NIC: Quad-port 1GbE Base
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Yes (Có kèm theo)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 - CPU Gold 6148 / Ram 8GB / DVD / Raid H730p / 2x PS/ Rail kit

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 - CPU Gold 6142 / Ram 8GB / DVD / Raid H730p / 2x PS/ Rail kit

CPU: 1x 16 Core Gold 6142 (2.6GHz, 22M Cache L3)
RAM: 8GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option HDD SAS/SATA
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730p/ Raid (0,1,5,10,50..)
NIC: Quad-port 1GbE Base
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Yes (Có kèm theo)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 - CPU Gold 6142 / Ram 8GB / DVD / Raid H730p / 2x PS/ Rail kit

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 - CPU Gold 6140 / Ram 8GB / DVD / Raid H730p / 2x PS/ Rail kit

CPU: 1x 18 Core Gold 6140 (2.3GHz, 24.75M Cache L3)
RAM: 8GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option HDD SAS/SATA
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730p/ Raid (0,1,5,10,50..)
NIC: Quad-port 1GbE Base
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Yes (Có kèm theo)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 - CPU Gold 6140 / Ram 8GB / DVD / Raid H730p / 2x PS/ Rail kit

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 - CPU Gold 6134 / Ram 8GB / DVD / Raid H730p / 2x PS/ Rail kit

CPU: 1x 8 Core Gold 6134 (3.2GHz, 24.75M Cache L3)
RAM: 8GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option HDD SAS/SATA
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730p/ Raid (0,1,5,10,50..)
NIC: Quad-port 1GbE Base
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Yes (Có kèm theo)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 - CPU Gold 6134 / Ram 8GB / DVD / Raid H730p / 2x PS/ Rail kit

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 - CPU Gold 6132 / Ram 8GB / DVD / Raid H730p / 2x PS/ Rail kit

CPU: 1x 14 Core Gold 6132 (2.6GHz, 19.25M Cache L3)
RAM: 8GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option HDD SAS/SATA
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730p/ Raid (0,1,5,10,50..)
NIC: Quad-port 1GbE Base
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Yes (Có kèm theo)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 - CPU Gold 6132 / Ram 8GB / DVD / Raid H730p / 2x PS/ Rail kit

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 - CPU Gold 5120 / Ram 8GB / DVD / Raid H730p / 2x PS/ Rail kit

CPU: 1x 14 Core Gold 5120 (2.2GHz, 19.25M Cache L3)
RAM: 8GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option HDD SAS/SATA
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730p/ Raid (0,1,5,10,50..)
NIC: Quad-port 1GbE Base
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Yes (Có kèm theo)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 - CPU Gold 5120 / Ram 8GB / DVD / Raid H730p / 2x PS/ Rail kit

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 - CPU Gold 5118 / Ram 8GB / DVD / Raid H730p / 2x PS/ Rail kit

CPU: 1x 12 Core Gold 5118 (2.3GHz, 16.5M Cache L3)
RAM: 8GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option HDD SAS/SATA
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730p/ Raid (0,1,5,10,50..)
NIC: Quad-port 1GbE Base
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Yes (Có kèm theo)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 - CPU Gold 5118 / Ram 8GB / DVD / Raid H730p / 2x PS/ Rail kit

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 - CPU Gold 5122 / Ram 8GB / DVD / Raid H730p / 2x PS/ Rail kit

CPU: 1x 4 Core Gold 5122 (3.6GHz, 16.5M Cache L3)
RAM: 8GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option HDD SAS/SATA
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730p/ Raid (0,1,5,10,50..)
NIC: Quad-port 1GbE Base
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Yes (Có kèm theo)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 - CPU Gold 5122 / Ram 8GB / DVD / Raid H730p / 2x PS/ Rail kit

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 - CPU Gold 5115 / Ram 8GB / DVD / Raid H730p / 2x PS/ Rail kit

CPU: 1x 10 Core Gold 5115 (2.4GHz, 13.75M Cache L3)
RAM: 8GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option HDD SAS/SATA
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730p/ Raid (0,1,5,10,50..)
NIC: Quad-port 1GbE Base
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Yes (Có kèm theo)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 - CPU Gold 5115 / Ram 8GB / DVD / Raid H730p / 2x PS/ Rail kit

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 - CPU Silver 4116 / Ram 8GB / DVD / Raid H730p / 2x PS/ Rail kit

CPU: 1x 12 Core Silver 4116 (2.1GHz, 16.5M Cache L3)
RAM: 8GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option HDD SAS/SATA
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730p/ Raid (0,1,5,10,50..)
NIC: Quad-port 1GbE Base
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Yes (Có kèm theo)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 - CPU Silver 4116 / Ram 8GB / DVD / Raid H730p / 2x PS/ Rail kit

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 - CPU Silver 4114 / Ram 8GB / DVD / Raid H730p / 2x PS/ Rail kit

CPU: 1x 10 Core Silver 4114 (2.2GHz, 13.75M Cache L3)
RAM: 8GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option HDD SAS/SATA
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730p/ Raid (0,1,5,10,50..)
NIC: Quad-port 1GbE Base
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Yes (Có kèm theo)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 - CPU Silver 4114 / Ram 8GB / DVD / Raid H730p / 2x PS/ Rail kit

Liên hệ