dichvu

Email: - Nhận mail báo giá theo yêu cầu

Mss Trang

0972956338

info@pni.vn

Mss Ngoc

0981718929

kinhdoanhpni06@gmail.com

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R730 - CPU E5-2695 v4 / Ram 8GB / Raid H730 / DVD ROM / 1x PS

CPU: 1x 18 Core E5-2695 v4 (2.1GHz, 45M Cache)
RAM: 8GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option HDD SAS/SATA
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730 RAID (0,1,5,10,50)
NIC: Quad-port 1GbE Base Ethernet
Power Supply: 1x PS (1/2)
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R730 - CPU E5-2695 v4 / Ram 8GB / Raid H730 / DVD ROM / 1x PS

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R730 - CPU E5-2690 v4 / Ram 8GB / Raid H730 / DVD ROM / 2x PS

CPU: 1x 14 Core E5-2690 v4 (2.6GHz, 35M Cache)
RAM: 8GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option HDD SAS/SATA
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730 RAID (0,1,5,10,50)
NIC: Quad-port 1GbE Base Ethernet
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R730 - CPU E5-2690 v4 / Ram 8GB / Raid H730 / DVD ROM / 2x PS

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R730 - CPU E5-2680 v4 / Ram 8GB / Raid H730 / DVD ROM / 2x PS

CPU: 1x 14 Core E5-2680 v4 (2.4GHz, 35M Cache)
RAM: 8GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option HDD SAS/SATA
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730 RAID (0,1,5,10,50)
NIC: Quad-port 1GbE Base Ethernet
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R730 - CPU E5-2680 v4 / Ram 8GB / Raid H730 / DVD ROM / 2x PS

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R730 - CPU E5-2683 v4 / Ram 8GB / Raid H730 / DVD ROM / 2x PS

CPU: 1x 16 Core E5-2683 v4 (2.1GHz, 40M Cache)
RAM: 8GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option HDD SAS/SATA
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730 RAID (0,1,5,10,50)
NIC: Quad-port 1GbE Base Ethernet
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R730 - CPU E5-2683 v4 / Ram 8GB / Raid H730 / DVD ROM / 2x PS

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R730 - CPU E5-2660 v4 / Ram 8GB / Raid H730 / DVD ROM / 2x PS

CPU: 1x 14 Core E5-2660 v4 (2.0GHz, 35M Cache)
RAM: 8GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option HDD SAS/SATA
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730 RAID (0,1,5,10,50)
NIC: Quad-port 1GbE Base Ethernet
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R730 - CPU E5-2660 v4 / Ram 8GB / Raid H730 / DVD ROM / 2x PS

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R730 - CPU E5-2650 v4 / Ram 8GB / Raid H730 / DVD ROM / 2x PS

CPU: 1x 12 Core E5-2650 v4 (2.2GHz, 30M Cache)
RAM: 8GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option HDD SAS/SATA
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730 RAID (0,1,5,10,50)
NIC: Quad-port 1GbE Base Ethernet
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R730 - CPU E5-2650 v4 / Ram 8GB / Raid H730 / DVD ROM / 2x PS

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R730 - CPU E5-2680 v3 / Ram 8GB / Raid H730 / DVD ROM / 2x PS

CPU: 1x 12 Core E5-2680 v3 (2.5GHz, 30M Cache)
RAM: 8GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option HDD SAS/SATA
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730 RAID (0,1,5,10,50)
NIC: Quad-port 1GbE Base Ethernet
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: 57,500,000 đ

Máy Chủ Dell PowerEdge R730 - CPU E5-2680 v3 / Ram 8GB / Raid H730 / DVD ROM / 2x PS

57,500,000 đ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R730 - CPU E5-2670 v3 / Ram 8GB / Raid H730 / DVD ROM / 2x PS

CPU: 1x 12 Core E5-2670 v3 (2.3GHz, 30M Cache)
RAM: 8GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option HDD SAS/SATA
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730 RAID (0,1,5,10,50)
NIC: Quad-port 1GbE Base Ethernet
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: 56,500,000 đ

Máy Chủ Dell PowerEdge R730 - CPU E5-2670 v3 / Ram 8GB / Raid H730 / DVD ROM / 2x PS

56,500,000 đ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R730 - CPU E5-2660 v3 / Ram 8GB / Raid H730 / DVD ROM / 2x PS

CPU: 1x 10 Core E5-2660 v3 (2.6GHz, 25M Cache)
RAM: 8GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option HDD SAS/SATA
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730 RAID (0,1,5,10,50)
NIC: Quad-port 1GbE Base Ethernet
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: 55,500,000 đ

Máy Chủ Dell PowerEdge R730 - CPU E5-2660 v3 / Ram 8GB / Raid H730 / DVD ROM / 2x PS

55,500,000 đ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R730 - CPU E5-2640 v4 / Ram 8GB / Raid H730 / DVD ROM / 2x PS

CPU: 1x 10 Core E5-2640 v4 (2.4GHz, 25M Cache)
RAM: 8GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option HDD SAS/SATA
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730 Raid (0,1,5,10,50)
NIC: Quad-port 1GbE Base Ethernet
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: 58,500,000 đ

Máy Chủ Dell PowerEdge R730 - CPU E5-2640 v4 / Ram 8GB / Raid H730 / DVD ROM / 2x PS

58,500,000 đ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R730 - CPU E5-2640 v3 / Ram 8GB / Raid H730 / DVD ROM / 2x PS

CPU: 1x 8 Core E5-2640 v3 (2.6GHz, 20M Cache)
RAM: 8GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option HDD SAS/SATA
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730 Raid (0,1,5,10,50)
NIC: Quad-port 1GbE Base Ethernet
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: 53,500,000 đ

Máy Chủ Dell PowerEdge R730 - CPU E5-2640 v3 / Ram 8GB / Raid H730 / DVD ROM / 2x PS

53,500,000 đ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R730 - CPU E5-2630 v4 / Ram 8GB / Raid H730 / DVD ROM / 2x PS

CPU: 1x 10 Core E5-2630 v4 (2.2GHz, 25M Cache)
RAM: 8GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option HDD SAS/SATA
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730 Raid (0,1,5,10,50)
NIC: Quad-port 1GbE Base Ethernet
Power Supply: 2x PS (2/2).
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: 55,500,000 đ

Máy Chủ Dell PowerEdge R730 - CPU E5-2630 v4 / Ram 8GB / Raid H730 / DVD ROM / 2x PS

55,500,000 đ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R730 - CPU E5-2630 v3 / Ram 8GB / Raid H730 / DVD ROM / 2x PS

CPU: 1x 8 Core E5-2630 v3 (2.4GHz, 20M Cache)
RAM: 8GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option HDD SAS/SATA
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730 Raid (0,1,5,10,50)
NIC: Quad-port 1GbE Base Ethernet
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: 50,500,000 đ

Máy Chủ Dell PowerEdge R730 - CPU E5-2630 v3 / Ram 8GB / Raid H730 / DVD ROM / 2x PS

50,500,000 đ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R730 - CPU E5-2637 v3 / Ram 8GB / Raid H730 / DVD ROM / 2x PS

CPU: 1x 4 Core E5-2637 v3 (3.5GHz, 15M Cache)
RAM: 8GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option HDD SAS/SATA
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730 RAID (0,1,5,10,50)
NIC: Quad port 1GbE Base Ethernet
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Option (Chưa kèm).
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: 45,000,000 đ

Máy Chủ Dell PowerEdge R730 - CPU E5-2637 v3 / Ram 8GB / Raid H730 / DVD ROM / 2x PS

45,000,000 đ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R730 - CPU E5-2630L v3 / Ram 8GB / Raid H730 / DVD ROM / 2x PS

CPU: 1x 8 Core E5-2630L v3 (1.8GHz, 20M Cache)
RAM: 8GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option HDD SAS/SATA
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730 RAID (0,1,5,10,50)
NIC: Quad-port 1GbE Base Ethernet
Power Supply: 2x PS (2/2).
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: 45,000,000 đ

Máy Chủ Dell PowerEdge R730 - CPU E5-2630L v3 / Ram 8GB / Raid H730 / DVD ROM / 2x PS

45,000,000 đ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R730 - CPU E5-2620 v4 / Ram 8GB / Raid H730 / DVD ROM / 2x PS

CPU: 1x 8 Core E5-2620 v4 (2.1GHz, 20M Cache)
RAM: 8GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option HDD SAS/SATA
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730 RAID(0,1,5,10,50)
NIC: Quad-port 1GbE Base Ethernet
Power Supply: 2x PS (2/2).
Rail kit: Option (không kèm)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: 47,500,000 đ

Máy Chủ Dell PowerEdge R730 - CPU E5-2620 v4 / Ram 8GB / Raid H730 / DVD ROM / 2x PS

47,500,000 đ