dichvu

Email: - Nhận mail báo giá theo yêu cầu

Mss Trang

0972956338

info@pni.vn

Mss Ngoc

0981718929

kinhdoanhpni06@gmail.com

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R530 CPU E5-2609v4

CPU: 1x 14 Core E5-2690 v4 (2.6GHz, 35M Cache)
RAM: 8GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option HDD SAS/SATA
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730 RAID (0,1,5,10,50)
NIC:  Quad port 1GbE Base      
Power Supply: 1x PS (1/2)
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R530 CPU E5-2609v4

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R530 - CPU E5-2660 v4 / Ram 8GB / DVD / Raid H730 / 1x PS

CPU: 1x 14 Core E5-2660 v4 (2.0GHz, 35M Cache)
RAM: 8GB RDIMM, 2133MT/s, Single Rank, x8 Data Width
HDD: Option HDD SAS/SATA
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730 RAID (0,1,5,10,50)
NIC:  Quad port 1GbE Base      
Power Supply: 1x PS (1/2)
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R530 - CPU E5-2660 v4 / Ram 8GB / DVD / Raid H730 / 1x PS

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R530 - CPU E5-2650 v4 / Ram 8GB / DVD / Raid H730 / 1x PS

CPU: 1x 12 Core E5-2650 v4 (2.2GHz, 30M Cache)
RAM: 8GB RDIMM, 2133MT/s, Single Rank, x8 Data Width
HDD: Option HDD SAS/SATA
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730 RAID (0,1,5,10,50)
NIC:  Quad port 1GbE Base      
Power Supply: 1x PS (1/2)
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R530 - CPU E5-2650 v4 / Ram 8GB / DVD / Raid H730 / 1x PS

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R530 - CPU E5-2680 v3 / Ram 8GB / DVD / Raid H730 / 1x PS

CPU: 1x 12 Core E5-2680 v3 (2.5GHz, 30M Cache)
RAM: 8GB RDIMM DDR4 ECC
HDD: Option 8x HDD SAS/SATA 3.5"
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730 RAID(0,1,5,10,50)
NIC:  Quad port 1GbE Base      
Power Supply: 1x PS (1/2)
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: 48,000,000 đ

Máy Chủ Dell PowerEdge R530 - CPU E5-2680 v3 / Ram 8GB / DVD / Raid H730 / 1x PS

48,000,000 đ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R530 - CPU E5-2670 v3 / Ram 8GB / DVD / Raid H730 / 1x PS

CPU: 1x 12 Core E5-2670 v3 (2.3GHz, 30M Cache)
RAM: 8GB RDIMM DDR4 ECC
HDD: Option 8x HDD SAS/SATA 3.5"
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730 RAID(0,1,5,10,50)
NIC:  Quad port 1GbE Base      
Power Supply: 1x PS (1/2)
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: 47,000,000 đ

Máy Chủ Dell PowerEdge R530 - CPU E5-2670 v3 / Ram 8GB / DVD / Raid H730 / 1x PS

47,000,000 đ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R530 - CPU E5-2660 v3 / Ram 8GB / DVD / Raid H730 / 1x PS

CPU: 1x 10 Core E5-2660 v3 (2.6GHz, 25M Cache)
RAM: 8GB RDIMM DDR4 ECC
HDD: Option 8x HDD SAS/SATA 3.5"
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730 RAID(0,1,5,10,50)
NIC:  Quad port 1GbE Base      
Power Supply: 1x PS (1/2)
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: 46,000,000 đ

Máy Chủ Dell PowerEdge R530 - CPU E5-2660 v3 / Ram 8GB / DVD / Raid H730 / 1x PS

46,000,000 đ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R530 - CPU E5-2640 v4 / Ram 8GB / DVD / Raid H730 / 1x PS

CPU: 1x 10 Core E5-2640 v4 (2.4GHz, 25M Cache)
RAM: 8GB RDIMM DDR4 ECC
HDD: Option 8x HDD SAS/SATA 3.5"
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730 RAID(0,1,5,10,50)
NIC:  Quad port 1GbE Base      
Power Supply: 1x PS (1/2)
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: 49,000,000 đ

Máy Chủ Dell PowerEdge R530 - CPU E5-2640 v4 / Ram 8GB / DVD / Raid H730 / 1x PS

49,000,000 đ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R530 - CPU E5-2640 v3 / Ram 8GB / DVD / Raid H730 / 1x PS

CPU: 1x 8 Core E5-2640 v3 (2.6GHz, 20M Cache)
RAM: 8GB RDIMM, 2133MT/s, Single Rank, x8 Data Width
HDD: Option HDD SAS/SATA
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730 RAID (0,1,5,10,50)
NIC:  Quad port 1GbE Base      
Power Supply: 1x PS (1/2)
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: 44,000,000 đ

Máy Chủ Dell PowerEdge R530 - CPU E5-2640 v3 / Ram 8GB / DVD / Raid H730 / 1x PS

44,000,000 đ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R530 - CPU E5-2630 v4 / Ram 8GB / DVD / Raid H730 / 1x PS

CPU: 1x 10 Core E5-2630 v4 (2.2GHz, 25M Cache)
RAM: 8GB RDIMM DDR4 ECC
HDD: Option 8x HDD SAS/SATA 3.5"
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730 RAID(0,1,5,10,50)
NIC:  Quad port 1GbE Base      
Power Supply: 1x PS (1/2)
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: 46,000,000 đ

Máy Chủ Dell PowerEdge R530 - CPU E5-2630 v4 / Ram 8GB / DVD / Raid H730 / 1x PS

46,000,000 đ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R530 - CPU E5-2637 v3 / Ram 8GB / DVD / Raid H730 / 1x PS

CPU: 1x 4 Core E5-2637 v3 (3.5GHz, 15M Cache)
RAM: 8GB RDIMM DDR4 ECC
HDD: Option 8x HDD SAS/SATA 3.5"
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730 RAID(0,1,5,10,50)
NIC:  Quad port 1GbE Base      
Power Supply: 1x PS (1/2)
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: 35,000,000 đ

Máy Chủ Dell PowerEdge R530 - CPU E5-2637 v3 / Ram 8GB / DVD / Raid H730 / 1x PS

35,000,000 đ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R530 - CPU E5-2630 v3 / Ram 8GB / DVD / Raid H730 / 1x PS

CPU: 1x 8 Core E5-2630 v3 (2.4GHz, 20M Cache)
RAM: 8GB RDIMM DDR4 ECC
HDD: Option 8x HDD SAS/SATA 3.5"
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730 RAID(0,1,5,10,50)
NIC:  Quad port 1GbE Base      
Power Supply: 1x PS (1/2)
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: 41,000,000 đ

Máy Chủ Dell PowerEdge R530 - CPU E5-2630 v3 / Ram 8GB / DVD / Raid H730 / 1x PS

41,000,000 đ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R530 - CPU E5-2630L v3 / Ram 8GB / DVD / Raid H730 / 1x PS

CPU: 1x 8 Core E5-2630L v3 (1.8GHz, 20M Cache)
RAM: 8GB RDIMM DDR4 ECC
HDD: Option 8x HDD SAS/SATA 3.5"
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730 RAID(0,1,5,10,50)
NIC:  Quad port 1GbE Base      
Power Supply: 1x PS (1/2)
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: 36,000,000 đ

Máy Chủ Dell PowerEdge R530 - CPU E5-2630L v3 / Ram 8GB / DVD / Raid H730 / 1x PS

36,000,000 đ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R530 - CPU E5-2620 v4 / Ram 8GB / DVD / Raid H730 / 1x PS

CPU: 1x 8 Core E5-2620 v4 (2.1GHz, 20M Cache)
RAM: 8GB RDIMM DDR4 ECC
HDD: Option 8x HDD SAS/SATA 3.5"
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730 RAID(0,1,5,10,50)
NIC:  Quad port 1GbE Base      
Power Supply: 1x PS (1/2)
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: 38,000,000 đ

Máy Chủ Dell PowerEdge R530 - CPU E5-2620 v4 / Ram 8GB / DVD / Raid H730 / 1x PS

38,000,000 đ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R530 - CPU E5-2623 v3 / Ram 8GB / DVD / Raid H730 / 1x PS

CPU: 1x 4 Core E5-2623 v3 (3.0GHz, 10M Cache)
RAM: 8GB RDIMM DDR4 ECC
HDD: Option 8x HDD SAS/SATA 3.5"
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730 RAID(0,1,5,10,50)
NIC:  Quad port 1GbE Base      
Power Supply: 1x PS (1/2)
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: 34,000,000 đ

Máy Chủ Dell PowerEdge R530 - CPU E5-2623 v3 / Ram 8GB / DVD / Raid H730 / 1x PS

34,000,000 đ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R530 - CPU E5-2620 v3 / Ram 8GB / DVD / Raid H730 / 1x PS

CPU: 1x 6 Core E5-2620 v3 (2.4GHz, 15M Cache)
RAM: 8GB RDIMM DDR4 ECC
HDD: Option 8x HDD SAS/SATA 3.5"
DVD: DVD ROM
RAID: PERC H730 RAID(0,1,5,10,50)
NIC:  Quad port 1GbE Base      
Power Supply: 1x PS (1/2)
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Giá: 36,000,000 đ

Máy Chủ Dell PowerEdge R530 - CPU E5-2620 v3 / Ram 8GB / DVD / Raid H730 / 1x PS

36,000,000 đ