dichvu

Email: - Nhận mail báo giá theo yêu cầu

Mss Trang

0972956338

info@pni.vn

Mss Ngoc

0981718929

kinhdoanhpni06@gmail.com

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R440 - CPU Gold 6130

CPU Gold 6130 (1 x 16 Core 2.1Ghz,16C/32T,10.4GT/s, 22M Cache)/ Ram 16GB/ DVD ROM/ Option HDD SAS/SATA/ Raid H330 (0,1,5,10,50..)/ 1x PS

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R440 - CPU Gold 6130

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R440 - CPU Gold 6126

CPU Gold 6126 (1 x 12 Core 2.6Ghz,12C/24T,10.4GT/s, 19.25M Cache)/ Ram 16GB/ DVD ROM/ Option HDD SAS/SATA/ Raid H330 (0,1,5,10,50..)/ 1x PS

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R440 - CPU Gold 6126

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R440 - CPU Gole 5122

CPU Gold 5122 (1 x 4 Core 3.6Ghz, 4C/8T, 10.4GT/s, 16.5M Cache)/ Ram 16GB/ DVD ROM/ Option HDD SAS/SATA/ Raid H330 (0,1,5,10,50..)/ 1x PS

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R440 - CPU Gole 5122

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R440 - CPU Gold 5120

CPU Gold 5120 (1 x 14 Core 12.2Ghz, 14C/28T, 10.4GT/s, 19.25M Cache)/ Ram 16GB/ DVD ROM/ Option HDD SAS/SATA/ Raid H330 (0,1,5,10,50..)/ 1x PS

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R440 - CPU Gold 5120

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R440 - CPU Gole 5118

CPU Gole 5118 (1x 12 Core 2.3Ghz, 12C/24T,16.5M Cache) / Ram 16GB/ DVD ROM/ Option HDD SAS/SATA/ Raid H330 (0,1,5,10,50..)/ 1x PS

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R440 - CPU Gole 5118

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R440 CPU Silver 4116

CPU Silver 4116 (12 Core 2.1Ghz, 12C/24T, 16M Cache)/ Ram 16GB/ DVD ROM/ Option HDD SAS/SATA/ Raid H330 (0,1,5,10,50..)/ 1x PS

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R440 CPU Silver 4116

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R440 CPU Silver 4116

CPU Silver 4116 (12 Core 2.1Ghz, 12C/24T, 16M Cache)/ Ram 16GB/ DVD ROM/ Option HDD SAS/SATA/ Raid H330 (0,1,5,10,50..)/ 1x PS

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R440 CPU Silver 4116

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R440 CPU Silver 4114

CPU Silver 4114 (1 x 10Core 2.2Ghz, 10C/20T, 9.6GT/s, 14M Cache)/ Ram 16GB/ DVD ROM/ Option HDD SAS/SATA/ Raid H330 (0,1,5,10,50..)/ 1x PS

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R440 CPU Silver 4114

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R440 CPU Silver 4112

CPU Silver 4112 (1x4 core 2.6Ghz, 4C/8T, 9.6GT/s, 8.25M Cache)/ Ram 16GB/ DVD ROM/ Option HDD SAS/SATA/ Raid H330 (0,1,5,10,50..)/ 1x PS

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R440 CPU Silver 4112

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R440 CPU Silver 4110

CPU  Silver 4110 (1x4 Core 2.1Ghz, 11M Cache)/ Ram 16GB/ DVD ROM/ Option HDD SAS/SATA/ Raid H330 (0,1,5,10,50..)/ 1x PS

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R440 CPU Silver 4110

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R440 CPU Silver 4108

CPU Silver 4108 (1.8G, 8C/16T,11M Cache) Ram 16GB/ DVD ROM/ Option HDD SAS/SATA/ Raid H330 (0,1,5,10,50..)/ 1x PS

Giá: Liên hệ

Máy Chủ Dell PowerEdge R440 CPU Silver 4108

Liên hệ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R440 CPU Bronze 3104

CPU Bronze 3104 (1x 6 Core 1.7Ghz, 8.25M Cache)/ Ram 16GB/ DVD ROM/ Option HDD SAS/SATA/ Raid H330 (0,1,5,10,50..)/ 1x PS

Giá: 40,000,000 đ

Máy Chủ Dell PowerEdge R440 CPU Bronze 3104

40,000,000 đ
có hàng
...
...

Máy Chủ Dell PowerEdge R440 - CPU Bronze 3106

CPU Bronze 3106 (1x 8 Core 1.7Ghz, 11M Cache)/ Ram 16GB/ DVD ROM/ Option HDD SAS/SATA/ Raid H330 (0,1,5,10,50..)/ 1x PS

Giá: 42,000,000 đ

Máy Chủ Dell PowerEdge R440 - CPU Bronze 3106

42,000,000 đ