dichvu

Email: - Nhận mail báo giá theo yêu cầu

Mss Trang

0972956338

info@pni.vn

Mss Ngoc

0981718929

kinhdoanhpni06@gmail.com

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo
có hàng
...
...

Máy chủ Dell PowerEdge R730xd - CPU E5-2680 v3 / Ram 16GB / 12x HDD 3.5" / Raid H730 / 2x PS

CPU: 1x 12 Core E5-2680 v3 (2.5GHz, 30M Cache)
RAM: 16GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option 12x HDD SAS/SATA 3.5"
DVD: Option (Chưa kèm)
RAID: PERC H730 RAID(0,1,5,10,50)
NIC: Quad port 1GbE Base Ethernet     
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.
" Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất "

Giá: 67,000,000 đ

Máy chủ Dell PowerEdge R730xd - CPU E5-2680 v3 / Ram 16GB / 12x HDD 3.5" / Raid H730 / 2x PS

67,000,000 đ
có hàng
...
...

Máy chủ Dell PowerEdge R730xd - CPU E5-2670 v3 / Ram 16GB / 12x HDD 3.5" / Raid H730 / 2x PS

CPU: 1x 12 Core E5-2670 v3 (2.3GHz, 30M Cache)
RAM: 16GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option 12x HDD SAS/SATA 3.5"
DVD: Option (Chưa kèm)
RAID: PERC H730 RAID(0,1,5,10,50)
NIC: Quad port 1GbE Base Ethernet     
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.
" Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất "

Giá: 66,000,000 đ

Máy chủ Dell PowerEdge R730xd - CPU E5-2670 v3 / Ram 16GB / 12x HDD 3.5" / Raid H730 / 2x PS

66,000,000 đ
có hàng
...
...

Máy chủ Dell PowerEdge R730xd - CPU E5-2660 v3 / Ram 16GB / 12x HDD 3.5" / Raid H730 / 2x PS

CPU: 1x 10 Core E5-2660 v3 (2.6GHz, 25M Cache)
RAM: 16GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option 12x HDD SAS/SATA 3.5"
DVD: Option (Chưa kèm)
RAID: PERC H730 RAID(0,1,5,10,50)
NIC: Quad port 1GbE Base Ethernet     
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.
" Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất "

Giá: 65,000,000 đ

Máy chủ Dell PowerEdge R730xd - CPU E5-2660 v3 / Ram 16GB / 12x HDD 3.5" / Raid H730 / 2x PS

65,000,000 đ
có hàng
...
...

Máy chủ Dell PowerEdge R730xd - CPU E5-2640 v4 / Ram 16GB / 12x HDD 3.5" / Raid H730 / 2x PS

CPU: 1x 10 Core E5-2640 v4 (2.4GHz, 25M Cache)
RAM: 16GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option 12x HDD SAS/SATA 3.5"
DVD: Option (Chưa kèm)
RAID: PERC H730 RAID(0,1,5,10,50)
NIC: Quad port 1GbE Base Ethernet     
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.
" Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất "

Giá: 68,000,000 đ

Máy chủ Dell PowerEdge R730xd - CPU E5-2640 v4 / Ram 16GB / 12x HDD 3.5" / Raid H730 / 2x PS

68,000,000 đ
có hàng
...
...

Máy chủ Dell PowerEdge R730xd - CPU E5-2640 v3 / Ram 16GB / 12x HDD 3.5" / Raid H730 / 2x PS

CPU: 1x 8 Core E5-2640 v3 (2.6GHz, 20M Cache)
RAM: 16GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option 12x HDD SAS/SATA 3.5"
DVD: Option (Chưa kèm)
RAID: PERC H730 RAID(0,1,5,10,50)
NIC: Quad port 1GbE Base Ethernet     
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.
" Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất "

Giá: 63,000,000 đ

Máy chủ Dell PowerEdge R730xd - CPU E5-2640 v3 / Ram 16GB / 12x HDD 3.5" / Raid H730 / 2x PS

63,000,000 đ
có hàng
...
...

Máy chủ Dell PowerEdge R730xd - CPU E5-2630 v3 / Ram 16GB / 12x HDD 3.5" / Raid H730 / 2x PS

CPU: 1x 8 Core E5-2630 v3 (2.4GHz, 20M Cache)
RAM: 16GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option 12x HDD SAS/SATA 3.5"
DVD: Option (Chưa kèm)
RAID: PERC H730 RAID(0,1,5,10,50)
NIC: Quad port 1GbE Base Ethernet     
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.
" Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất "

Giá: 60,000,000 đ

Máy chủ Dell PowerEdge R730xd - CPU E5-2630 v3 / Ram 16GB / 12x HDD 3.5" / Raid H730 / 2x PS

60,000,000 đ
có hàng
...
...

Máy chủ Dell PowerEdge R730xd - CPU E5-2637 v3 / Ram 16GB / 12x HDD 3.5" / Raid H730 / 2x PS

CPU: 1x 4 Core E5-2637 v3 (3.5GHz, 15M Cache)
RAM: 16GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option 12x HDD SAS/SATA 3.5"
DVD: Option (Chưa kèm)
RAID: PERC H730 RAID(0,1,5,10,50)
NIC: Quad port 1GbE Base Ethernet     
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.
" Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất "

Giá: 54,000,000 đ

Máy chủ Dell PowerEdge R730xd - CPU E5-2637 v3 / Ram 16GB / 12x HDD 3.5" / Raid H730 / 2x PS

54,000,000 đ
có hàng
...
...

Máy chủ Dell PowerEdge R730xd - CPU E5-2620 v4 / Ram 16GB / 12x HDD 3.5" / Raid H730 / 2x PS

CPU: 1x 8 Core E5-2620 v4 (2.1GHz, 20M Cache)
RAM: 16GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option 12x HDD SAS/SATA 3.5"
DVD: Option (Chưa kèm)
RAID: PERC H730 RAID(0,1,5,10,50)
NIC: Quad port 1GbE Base Ethernet     
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.
" Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất "

Giá: 57,000,000 đ

Máy chủ Dell PowerEdge R730xd - CPU E5-2620 v4 / Ram 16GB / 12x HDD 3.5" / Raid H730 / 2x PS

57,000,000 đ
có hàng
...
...

Máy chủ Dell PowerEdge R730xd - CPU E5-2623 v3 / Ram 16GB / 12x HDD 3.5" / Raid H730 / 2x PS

CPU: 1x 4 Core E5-2623 v3 (3.0GHz, 10M Cache)
RAM: 16GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option 12x HDD SAS/SATA 3.5"
DVD: Option (Chưa kèm)
RAID: PERC H730 RAID(0,1,5,10,50)
NIC: Quad port 1GbE Base Ethernet     
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.
" Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất "

Giá: 53,000,000 đ

Máy chủ Dell PowerEdge R730xd - CPU E5-2623 v3 / Ram 16GB / 12x HDD 3.5" / Raid H730 / 2x PS

53,000,000 đ
có hàng
...
...

Máy chủ Dell PowerEdge R730xd - CPU E5-2620 v3 / Ram 16GB / 12x HDD 3.5" / Raid H730 / 2x PS

CPU: 1x 6 Core E5-2620 v3 (2.4GHz, 15M Cache)
RAM: 16GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option 12x HDD SAS/SATA 3.5"
DVD: Option (Chưa kèm)
RAID: PERC H730 RAID(0,1,5,10,50)
NIC: Quad port 1GbE Base Ethernet     
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.
" Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất "

Giá: 55,000,000 đ

Máy chủ Dell PowerEdge R730xd - CPU E5-2620 v3 / Ram 16GB / 12x HDD 3.5" / Raid H730 / 2x PS

55,000,000 đ
có hàng
...
...

Máy chủ Dell PowerEdge R730xd - CPU E5-2609 v3 / Ram 16GB / 12x HDD 3.5" / Raid H730 / 2x PS

CPU: 1x 8 Core E5-2609 v4 (1.7GHz, 20M Cache)
RAM: 16GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option 12x HDD SAS/SATA 3.5" 
DVD: Option (Chưa kèm)
RAID: PERC H730 RAID(0,1,5,10,50)
NIC: Quad port 1GbE Base Ethernet     
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.
" Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất "

Giá: 55,000,000 đ

Máy chủ Dell PowerEdge R730xd - CPU E5-2609 v3 / Ram 16GB / 12x HDD 3.5" / Raid H730 / 2x PS

55,000,000 đ
có hàng
...
...

Máy chủ Dell PowerEdge R730xd - CPU E5-2609 v3 / Ram 16GB / 12x HDD 3.5

CPU: 1x 6 Core E5-2609 v3 (1.9GHz, 15M Cache)
RAM: 16GB RDIMM, DDR4 ECC
HDD: Option 12x HDD SAS/SATA 3.5"
DVD: Option (Chưa kèm)
RAID: PERC H730 RAID(0,1,5,10,50)
NIC: Quad port 1GbE Base Ethernet     
Power Supply: 2x PS (2/2)
Rail kit: Option (Chưa kèm)
Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.
" Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất "

Giá: 54,000,000 đ

Máy chủ Dell PowerEdge R730xd - CPU E5-2609 v3 / Ram 16GB / 12x HDD 3.5

54,000,000 đ