dichvu

Email: - Nhận mail báo giá theo yêu cầu

Mss Trang

0972956338

info@pni.vn

Mss Ngoc

0981718929

kinhdoanhpni06@gmail.com

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo
có hàng
...
...

Bo mạch chủ IBM system X346

Bo mạch chủ IBM system X346 Mainboard 

Part No: 26K4766, 32R1956, 32R1961

Giá: 2,000,000 đ

Bo mạch chủ IBM system X346

2,000,000 đ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ IBM system X336

Bo mạch chủ IBM system X336 Mainboard 
Part No: 25R9195

Giá: 2,000,000 đ

Bo mạch chủ IBM system X336

2,000,000 đ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ IBM system X3400 M3 / X3500 M3

Bo mạch chủ IBM system X3400 M3 / X3500 M3 7380 Mainboard Planar 
Part No: 81Y6004, 69Y4357, 69Y0961

Giá: 14,500,000 đ

Bo mạch chủ IBM system X3400 M3 / X3500 M3

14,500,000 đ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ IBM system X3650 M4

Bo mạch chủ IBM system X3650 M4 Mainboard
Part No: 00Y7657, 00VM221, 00D2888, 00Y8457

Giá: 14,500,000 đ

Bo mạch chủ IBM system X3650 M4

14,500,000 đ
có hàng
...
...

Bo mạch Máy chủ IBM system X3500 M4

Bo mạch Máy chủ IBM system X3500 M4 Mainboard 
Part No: 00Y8285, 00W2046

Giá: 11,000,000 đ

Bo mạch Máy chủ IBM system X3500 M4

11,000,000 đ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ IBM system X3850 M2

Bo mạch chủ IBM system X3850 M2 Mainboard 
Part No: 44E4420, 44E4485, 40K6707

Giá: 10,000,000 đ

Bo mạch chủ IBM system X3850 M2

10,000,000 đ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ IBM system X3650

Bo mạch chủ IBM system X3650 Mainboard 
Part No: 44E5081, 43W8250, 43W8251, 44W3324

Giá: 4,000,000 đ

Bo mạch chủ IBM system X3650

4,000,000 đ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ IBM system X3550

Bo mạch chủ IBM system X3550 Mainboard 
Part No: 43W8358, 43W5889, 42D3638, 43W0322

Giá: 4,000,000 đ

Bo mạch chủ IBM system X3550

4,000,000 đ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ IBM system X3400/ X3500

Bo mạch chủ IBM system X3400/ X3500 Mainboard
Part No: 43W5176, 41Y9077, 41Y4408, 44R5619

Giá: Liên hệ

Bo mạch chủ IBM system X3400/ X3500

Liên hệ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ IBM system X3550 M3/ X3650 M3

Bo mạch chủ IBM system X3550 M3/ X3650 M3 Mainboard 
Part No: 69Y4438, 69Y4508, 00D3284, 59Y3793, 69Y5082, 81Y6625

Giá: Liên hệ

Bo mạch chủ IBM system X3550 M3/ X3650 M3

Liên hệ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ IBM system X3650

Bo mạch chủ IBM system X3650 Mainboard 
Part No: 46M7131, 43W0331, 7978 7979, 44W3324

Giá: 4,000,000 đ

Bo mạch chủ IBM system X3650

4,000,000 đ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ IBM system X3650 M2/ X3550 M2

Bo mạch chủ IBM system X3650 M2/ X3550 M2 Mainboard
Part No: 69Y4507, 43V7072, 81Y6624, 69Y5631

Giá: 5,500,000 đ

Bo mạch chủ IBM system X3650 M2/ X3550 M2

5,500,000 đ