dichvu

Email: - Nhận mail báo giá theo yêu cầu

Mss Trang

0972956338

info@pni.vn

Mss Ngoc

0981718929

kinhdoanhpni06@gmail.com

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo
có hàng
...
...

Bo mạch chủ IBM system X3850 M2

Bo mạch chủ IBM system X3850 M2 Mainboard 
Part No: 44E4420, 44E4485, 40K6707

Giá: 10,000,000 đ

Bo mạch chủ IBM system X3850 M2

10,000,000 đ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ IBM system X3650

Bo mạch chủ IBM system X3650 Mainboard 
Part No: 44E5081, 43W8250, 43W8251, 44W3324

Giá: 4,000,000 đ

Bo mạch chủ IBM system X3650

4,000,000 đ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ IBM system X3550

Bo mạch chủ IBM system X3550 Mainboard 
Part No: 43W8358, 43W5889, 42D3638, 43W0322

Giá: 4,000,000 đ

Bo mạch chủ IBM system X3550

4,000,000 đ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ IBM system X3400/ X3500

Bo mạch chủ IBM system X3400/ X3500 Mainboard
Part No: 43W5176, 41Y9077, 41Y4408, 44R5619

Giá: Liên hệ

Bo mạch chủ IBM system X3400/ X3500

Liên hệ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ IBM system X3550 M3/ X3650 M3

Bo mạch chủ IBM system X3550 M3/ X3650 M3 Mainboard 
Part No: 69Y4438, 69Y4508, 00D3284, 59Y3793, 69Y5082, 81Y6625

Giá: Liên hệ

Bo mạch chủ IBM system X3550 M3/ X3650 M3

Liên hệ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ IBM system X3650 M2/ X3550 M2

Bo mạch chủ IBM system X3650 M2/ X3550 M2 Mainboard
Part No: 69Y4507, 43V7072, 81Y6624, 69Y5631

Giá: 5,500,000 đ

Bo mạch chủ IBM system X3650 M2/ X3550 M2

5,500,000 đ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ IBM system X3200 M2

Bo mạch chủ IBM system X3200 M2 Mainboard 
Part No: 44E7312

Giá: 5,000,000 đ

Bo mạch chủ IBM system X3200 M2

5,000,000 đ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ IBM system X3250 M3/ X3200 M3

Bo mạch chủ IBM system X3250 M3/ X3200 M3 Mainboard 
Part No: 69Y1013, 69Y5082, 69Y4438, 69Y4508, 00D3284

Giá: 5,500,000 đ

Bo mạch chủ IBM system X3250 M3/ X3200 M3

5,500,000 đ