dichvu

Email: - Nhận mail báo giá theo yêu cầu

có hàng
...
...

Bo mạch chủ HP Proliant ML350 G3

Bo mạch chủ HP Proliant ML350 G3 Mainboard
Part No: 292234-001, 322318-001

Giá: 3,000,000 đ

Bo mạch chủ HP Proliant ML350 G3

3,000,000 đ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ HP Proliant DL380 G4

Bo mạch chủ HP Proliant DL380 G4 Mainboard 
Part No: 404715-001, 411028-001, 012863-501

Giá: 3,000,000 đ

Bo mạch chủ HP Proliant DL380 G4

3,000,000 đ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ HP Proliant DL360 G4

Bo mạch chủ HP Proliant DL360 G4 Mainboard 
Part No: 361384-001, 383698-001, 382134-001

Giá: 3,000,000 đ

Bo mạch chủ HP Proliant DL360 G4

3,000,000 đ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ HP Proliant DL360 G3

Bo mạch chủ HP Proliant DL360 G3 Mainboard 
Part No: 305439-001

Giá: 3,000,000 đ

Bo mạch chủ HP Proliant DL360 G3

3,000,000 đ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ HP Proliant ML370 G3

Bo mạch chủ HP Proliant ML370 G3 Mainboard 
Part No: 290559-001, 316864-001, 011945-001

Giá: 2,800,000 đ

Bo mạch chủ HP Proliant ML370 G3

2,800,000 đ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ HP Proliant DL320 G6

Bo mạch chủ HP Proliant DL320 G6 Mainboard 
Part No: 538265-001, 610524-001

Giá: 4,500,000 đ

Bo mạch chủ HP Proliant DL320 G6

4,500,000 đ