dichvu

Email: - Nhận mail báo giá theo yêu cầu

Mss Trang

0972956338

info@pni.vn

Mss Ngoc

0981718929

kinhdoanhpni06@gmail.com

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo
có hàng
...
...

Bo mạch chủ HP Proliant ML370 G6

Bo mạch chủ HP Proliant ML370 G6 Mainboard 
Part No: 491835-001, 467998-002, 606200-001

Giá: 7,500,000 đ

Bo mạch chủ HP Proliant ML370 G6

7,500,000 đ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ HP Proliant DL380 G6

Bo mạch chủ HP Proliant DL380 G6 Mainboard 
Part No: 496069-001, 451277-001

Giá: 5,500,000 đ

Bo mạch chủ HP Proliant DL380 G6

5,500,000 đ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ HP Proliant DL180 G6

Bo mạch chủ HP Proliant DL180 G6 Mainboard 
Part No: 608865-001, 594192-001, 594192-001

Giá: 5,500,000 đ

Bo mạch chủ HP Proliant DL180 G6

5,500,000 đ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ HP Proliant ML370 G5

Bo mạch chủ HP Proliant ML370 G5 Mainboard 
Part No: 434719-001, 013046-001

Giá: 6,500,000 đ

Bo mạch chủ HP Proliant ML370 G5

6,500,000 đ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ HP Proliant DL160 G6

Bo mạch chủ HP Proliant DL160 G6 Mainboard (support CPU 5500) 
Part No: 608882-001, 593347-001, 637970-001

Giá: 5,000,000 đ

Bo mạch chủ HP Proliant DL160 G6

5,000,000 đ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ HP Proliant ML150 G6

Bo mạch chủ HP Proliant ML150 G6 Mainboard
Part No: 519728-001, 466611-001

Giá: 7,500,000 đ

Bo mạch chủ HP Proliant ML150 G6

7,500,000 đ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ HP Proliant ML350 G6

Bo mạch chủ HP Proliant ML350 G6 Mainboard 
Part No: 606019-001

Giá: 7,500,000 đ

Bo mạch chủ HP Proliant ML350 G6

7,500,000 đ
có hàng
...
...

Bo mạch máy chủ HP Proliant DL360P G8

Bo mạch máy chủ HP Proliant DL360P G8 System Board 
Part No: 667865-001, 718781-001

Giá: 10,500,000 đ

Bo mạch máy chủ HP Proliant DL360P G8

10,500,000 đ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ HP Proliant DL380 G5

Bo mạch chủ HP Proliant DL380 G5 Mainboard 
Part No: 436526-001, 013096-001

Giá: 4,000,000 đ

Bo mạch chủ HP Proliant DL380 G5

4,000,000 đ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ HP Proliant DL360 G5

Bo mạch chủ HP Proliant DL360 G5 Mainboard 
Part No: 412199-001, 399554-001, 436066-001, 435949-001

Giá: 4,000,000 đ

Bo mạch chủ HP Proliant DL360 G5

4,000,000 đ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ HP Proliant ML350 G5

Bo mạch chủ HP Proliant ML350 G5 Mainboard 
Part No: 395566-002, 439399-001

Giá: Liên hệ

Bo mạch chủ HP Proliant ML350 G5

Liên hệ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ HP Proliant DL360/380 G9

Bo mạch chủ HP Proliant DL360/380 G9 Mainboard 
Part No: 729842-002, 843307-001

Giá: Liên hệ

Bo mạch chủ HP Proliant DL360/380 G9

Liên hệ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ HP Proliant DL360 G4P

Bo mạch chủ HP Proliant DL360 G4P Mainboard 
Part No: 409682-001, 384162-501, 390546-001

Giá: 3,000,000 đ

Bo mạch chủ HP Proliant DL360 G4P

3,000,000 đ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ HP Proliant DL360 G6

Bo mạch chủ HP Proliant DL360 G6 Mainboard 
Part No: 493799-001, 462629-001

Giá: 5,500,000 đ

Bo mạch chủ HP Proliant DL360 G6

5,500,000 đ