dichvu

Email: - Nhận mail báo giá theo yêu cầu

Mss Trang

0972956338

info@pni.vn

Mss Ngoc

0981718929

kinhdoanhpni06@gmail.com

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo
có hàng
...
...

Bo mạch chủ Dell PowerEdge T610

Bo mạch chủ Dell PowerEdge T610 Mainboard 
Part No: 9CGW2, 09CGW2, 0N028H

Giá: Liên hệ

Bo mạch chủ Dell PowerEdge T610

Liên hệ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ Dell PowerEdge T430

Bo mạch chủ Dell PowerEdge T430 Mainboard System Board
Part No: XNNCJ

Giá: Liên hệ

Bo mạch chủ Dell PowerEdge T430

Liên hệ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ Dell PowerEdge T710

Bo mạch chủ Dell PowerEdge T710 Mainboard 
Part No: 1CTXG, 01CTXG, CN-01CTXG

Giá: Liên hệ

Bo mạch chủ Dell PowerEdge T710

Liên hệ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ Dell PowerEdge R630

Bo mạch chủ Dell PowerEdge R630 Mainboard System Board 
Part No: CNCJW

Giá: Liên hệ

Bo mạch chủ Dell PowerEdge R630

Liên hệ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ Dell PowerEdge R420

Bo mạch chủ Dell PowerEdge R420 Mainboard System Board 

Part No: CN7CM

Giá: Liên hệ

Bo mạch chủ Dell PowerEdge R420

Liên hệ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ Dell PowerEdge R320

Bo mạch chủ Dell PowerEdge R320 Mainboard System Board 
Part No: 08VT7V, 8VT7V

Giá: Liên hệ

Bo mạch chủ Dell PowerEdge R320

Liên hệ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ Dell PowerEdge R720

Bo mạch chủ Dell PowerEdge R720 Mainboard 
Part No: VRCY5, X6H47, M1GCR, C4Y3R, 76DKC

Giá: Liên hệ

Bo mạch chủ Dell PowerEdge R720

Liên hệ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ Dell PowerEdge T410

Bo mạch chủ Dell PowerEdge T410 Mainboard 
Part No: H19HD, 0H19HD

Giá: Liên hệ

Bo mạch chủ Dell PowerEdge T410

Liên hệ
đặt hàng
...
...

Bo mạch chủ Dell PowerEdge R620

Bo mạch chủ Dell PowerEdge R620 Mainboard System Board 
Part No: 0KCKR5, KCKR5

Giá: Liên hệ

Bo mạch chủ Dell PowerEdge R620

Liên hệ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ Dell PowerEdge 1850

Bo mạch chủ Dell PowerEdge 1850 Mainboard 
Part No: D8266, 0D8266, RC130, HJ859, HH698

Giá: 3,000,000 đ

Bo mạch chủ Dell PowerEdge 1850

3,000,000 đ
có hàng
...
...

Bo mạch chủ Dell PowerEdge 2900 II

Bo mạch chủ Dell PowerEdge 2900 II Mainboard (CPU 53xx) 
Part No: YM158, 0YM158

Giá: 5,000,000 đ

Bo mạch chủ Dell PowerEdge 2900 II

5,000,000 đ