dichvu

Email: - Nhận mail báo giá theo yêu cầu

Mss Trang

0972956338

info@pni.vn

Mss Ngoc

0981718929

kinhdoanhpni06@gmail.com

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo
đặt hàng
...
...

FAN HP Proliant ML350P G8

Quạt tản nhiệt Máy chủ HP ML350P G8 
Part No: 667254-001

Giá: 1,500,000 đ

FAN HP Proliant ML350P G8

1,500,000 đ
đặt hàng
...
...

FAN HP Proliant DL980 G7

Quạt tản nhiệt Máy chủ HP DL980 G7 
Part No: AM426-2112A, AM426-69013

Giá: 1,000,000 đ

FAN HP Proliant DL980 G7

1,000,000 đ
đặt hàng
...
...

FAN HP Proliant ML370 G6

Quạt tản nhiệt HP Proliant ML370 G6 Fan 
Part No: 519559-001

Giá: 1,500,000 đ

FAN HP Proliant ML370 G6

1,500,000 đ
đặt hàng
...
...

FAN HP Proliant DL160 G9/ DL120 G9

Quạt tản nhiệt HP Proliant DL160 G9/ DL120 G9 Fan
Part No: 778567-001

Giá: 1,500,000 đ

FAN HP Proliant DL160 G9/ DL120 G9

1,500,000 đ
đặt hàng
...
...

FAN HP ML310E G8

Quạt tản nhiệt Máy chủ HP ML310E G8 
Part No: PFB0812GHE, 674816-001, 686749-001

Giá: 1,600,000 đ

FAN HP ML310E G8

1,600,000 đ
đặt hàng
...
...

FAN HP Proliant DL320E G8

Quạt tản nhiệt HP Proliant DL320E G8 Fan
Part No: 675449-002

Giá: 1,500,000 đ

FAN HP Proliant DL320E G8

1,500,000 đ
đặt hàng
...
...

FAN HP Proliant DL380 G9

Quạt tản nhiệt HP DL380 G9 Fan Assembly Module
Part No: 777285-001

Giá: 1,100,000 đ

FAN HP Proliant DL380 G9

1,100,000 đ
đặt hàng
...
...

FAN HP Proliant DL360 G9

Quạt tản nhiệt HP DL360 G9 Fan Assembly Module
Part No: 775416-001

Giá: 1,100,000 đ

FAN HP Proliant DL360 G9

1,100,000 đ
đặt hàng
...
...

FAN Lenovo System X3550 M5

Quạt tản nhiệt Lenovo System X3550 M5 FAN 
Part No: 00KC907

Giá: 1,800,000 đ

FAN Lenovo System X3550 M5

1,800,000 đ
đặt hàng
...
...

FAN HP DL360 G8, DL360p/e G8

Quạt tản nhiệt server HP DL360 G8, DL360p/e G8 Fan 
Part No: 654752-001, 697183-001, 667882-001

Giá: 1,000,000 đ

FAN HP DL360 G8, DL360p/e G8

1,000,000 đ
đặt hàng
...
...

FAN HP Proliant DL580 G7

Quạt tản nhiệt HP Proliant DL580 G7 Fan
Part No: 591208-001

Giá: 1,000,000 đ

FAN HP Proliant DL580 G7

1,000,000 đ
đặt hàng
...
...

FAN IBM System X3500 M4

Quạt tản nhiệt IBM System X3500 M4 Fan
Part No: 94Y7733

Giá: 1,800,000 đ

FAN IBM System X3500 M4

1,800,000 đ
đặt hàng
...
...

FAN HP ML330 G6/HP ML150 G6

Quạt tản nhiệt Máy chủ HP ML330 G6/ HP ML150 G6 
Part No: 487109-001, 519740-001

Giá: 1,600,000 đ

FAN HP ML330 G6/HP ML150 G6

1,600,000 đ
đặt hàng
...
...

FAN HP Proliant DL380P G8

Quạt tản nhiệt HP Proliant DL380P G8 Hot-Plug Fan 
Part No: 654577-001, 662520-001

Giá: 1,000,000 đ

FAN HP Proliant DL380P G8

1,000,000 đ
đặt hàng
...
...

FAN HP Proliant ML110 G7

 

Quạt tản nhiệt HP Proliant ML110 G7 Fan  
Part No: 644758-001, 644757-001

Giá: 1,400,000 đ

FAN HP Proliant ML110 G7

1,400,000 đ