dichvu

Email: - Nhận mail báo giá theo yêu cầu

Mss Trang

0972956338

info@pni.vn

Mss Ngoc

0981718929

kinhdoanhpni06@gmail.com

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo
đặt hàng
...
...

FAN Dell PowerEdge T620

Quạt tản nhiệt Máy chủ Dell T620 
Part No: 02R4DV, 2R4DV

Giá: Liên hệ

FAN Dell PowerEdge T620

Liên hệ
đặt hàng
...
...

Fan Dell PowerEdge 1950

Quạt tản nhiệt Dell PowerEdge 1950 System Fan
Part No: 0TC146

Giá: 400,000 đ

Fan Dell PowerEdge 1950

400,000 đ
đặt hàng
...
...

FAN Dell PowerEdge R210

Quạt tản nhiệt máy chủ Dell R210 Fan
Part No: 0N229R

Giá: 600,000 đ

FAN Dell PowerEdge R210

600,000 đ
đặt hàng
...
...

FAN Dell PowerEdge R730

Quạt tản nhiệt máy chủ Dell R730
Part No: 0H0H89

Giá: 1,800,000 đ

FAN Dell PowerEdge R730

1,800,000 đ
đặt hàng
...
...

FAN Dell PowerEdge R720

Quạt tản nhiệt Máy chủ Dell R720
Part No: WCRWR, 0WCRWR

Giá: 1,800,000 đ

FAN Dell PowerEdge R720

1,800,000 đ
đặt hàng
...
...

FAN Dell PowerEdge R430

Quạt tản nhiệt Dell PowerEdge R430 Fan
Part No: 0DNHNR

Giá: 1,800,000 đ

FAN Dell PowerEdge R430

1,800,000 đ
đặt hàng
...
...

FAN Dell PowerEdge T410

Quạt tản nhiệt Dell PowerEdge T410 Fan
Part No: 0Y210M

Giá: 1,500,000 đ

FAN Dell PowerEdge T410

1,500,000 đ
đặt hàng
...
...

FAN Dell PowerEdge T710

Quạt tản nhiệt Dell PowerEdge T710 Fan 
Part No: 0R8366J

Giá: 1,100,000 đ

FAN Dell PowerEdge T710

1,100,000 đ