dichvu

Email: - Nhận mail báo giá theo yêu cầu

Mss Trang

0972956338

info@pni.vn

Mss Ngoc

0981718929

kinhdoanhpni06@gmail.com

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo
có hàng
...
...

Dell IDRAC8 X99HC Remote Card

Dell IDRAC8 X99HC Remote Card For PowerEdge R230, R330, R430, R530, T330, T430, T530

Giá: 3,000,000 đ

Dell IDRAC8 X99HC Remote Card

3,000,000 đ
có hàng
...
...

Dell IDRAC7 Express Remote Access Card

Dell iDRAC7 Express Remote Access Card For R320, R420, R520, T420
Part No: 2827M

Giá: 3,000,000 đ

Dell IDRAC7 Express Remote Access Card

3,000,000 đ
có hàng
...
...

Dell IDRAC 6 Remote Access Controller

Dell IDRAC 6 Remote Access Controller Enterprise For PowerEdge R410, R510, R610, R710, T410, T610, T710
Part No: 0K869T, 0Y383M, 0DW592

Giá: 1,500,000 đ

Dell IDRAC 6 Remote Access Controller

1,500,000 đ
có hàng
...
...

Dell 1850, 2800, 2850 DRAC 4 Remote Access Card

Dell DRAC 4 Remote Access Card For Use With Dell PowerEdge 1850, 2800 and 2850 Servers
Part No: 0JF660, 0FC955

Giá: 500,000 đ

Dell 1850, 2800, 2850 DRAC 4 Remote Access Card

500,000 đ