dichvu

Email: - Nhận mail báo giá theo yêu cầu

Mss Trang

0972956338

info@pni.vn

Mss Ngoc

0981718929

kinhdoanhpni06@gmail.com

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo
có hàng
...
...

Dell R410 Cable 18"

Dell R410 Cable 18"
Part No: 0C069M

Giá: 1,500,000 đ

Dell R410 Cable 18"

1,500,000 đ
có hàng
...
...

Dell SAS-A 8.25" Cable

Dell SAS-A 8.25" Cable
Part No: 0RM255

Giá: 1,050,000 đ

Dell SAS-A 8.25" Cable

1,050,000 đ
có hàng
...
...

HP SATA Cable Power/Data

HP SATA Cable Power/Data
Part No: 531997-001

Giá: 430,000 đ

HP SATA Cable Power/Data

430,000 đ