dichvu

Email: - Nhận mail báo giá theo yêu cầu

HP SATA Optical-Power 4FT Rev.F Cable

Giá bán: 430,000 vnđ


Mô tả sản phẩm

HP SATA Optical-Power 4FT Rev.F Cable
Part No: 484355-003

HP SATA Optical-Power 4FT Rev.F Cable 
Part No: 484355-003

có hàng
...
...

HP SATA Cable Power/Data

HP SATA Cable Power/Data
Part No: 531997-001

430,000 đ

HP SATA Cable Power/Data

430,000 đ