dichvu

Email: - Nhận mail báo giá theo yêu cầu

Dell N4391 Internal Ultra320 LV SCSI Cable 68-Pin

Giá bán: 430,000 vnđ


Mô tả sản phẩm

Dell Internal Ultra320 LV SCSI Cable 68-Pin
Part No: N4391

Dell Internal Ultra320 LV SCSI Cable 68-Pin
Part No: N4391

có hàng
...
...

Dell R410 Cable 18"

Dell R410 Cable 18"
Part No: 0C069M

1,500,000 đ

Dell R410 Cable 18"

1,500,000 đ
có hàng
...
...

Dell SAS-A 8.25" Cable

Dell SAS-A 8.25" Cable
Part No: 0RM255

1,050,000 đ

Dell SAS-A 8.25" Cable

1,050,000 đ