dichvu

Email: - Nhận mail báo giá theo yêu cầu

Mss Trang

0972956338

info@pni.vn

Mss Ngoc

0981718929

kinhdoanhpni06@gmail.com

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo
đặt hàng
...
...

Backplane HP ProLiant DL380 G3

Backplane HP ProLiant DL380 G3
Part No: 289552-001

Giá: 1,000,000 đ

Backplane HP ProLiant DL380 G3

1,000,000 đ
đặt hàng
...
...

Backplane Board for HP DL160 G6

Backplane Board for HP DL160 G6 
Part No: 570079-001

Giá: 1,500,000 đ

Backplane Board for HP DL160 G6

1,500,000 đ
đặt hàng
...
...

Backplane Board SCSI HP DL380 G4

Backplane Board SCSI HP DL380 G4   
Part No: 411023-001, 359253-001

Giá: 2,000,000 đ

Backplane Board SCSI HP DL380 G4

2,000,000 đ
đặt hàng
...
...

Backplane Dell PowerEdge 2600

Backplane Dell PowerEdge 2600
Part No : R0225, 0R0225,CN-0R0225

Giá: 1,000,000 đ

Backplane Dell PowerEdge 2600

1,000,000 đ
đặt hàng
...
...

Backplane Dell PowerEdge 6650

Backplane Dell PowerEdge 6650 
Part No: 09X616, 040DCM

Giá: 1,000,000 đ

Backplane Dell PowerEdge 6650

1,000,000 đ
đặt hàng
...
...

Backplane Power Supply HP DL580 G7

Backplane Board Power Supply for HP DL580G7
Part No: 591202-001

Giá: 3,500,000 đ

Backplane Power Supply HP DL580 G7

3,500,000 đ
đặt hàng
...
...

Backplane HDD Dell PowerEdge 2950

Backplane HDD Dell PowerEdge 2950
Part No: 0PN610; 0DY037

Giá: 1,000,000 đ

Backplane HDD Dell PowerEdge 2950

1,000,000 đ
đặt hàng
...
...

Backplane Dell PowerEdge R710

Backplane Dell PowerEdge R710 6 Bay SAS SATA 3.5”
Part No: W814D

Giá: 2,000,000 đ

Backplane Dell PowerEdge R710

2,000,000 đ
đặt hàng
...
...

Backplane Dell PowerEdge 1950

Backplane Dell PowerEdge 1950
Part No: 0U7824

Giá: 1,000,000 đ

Backplane Dell PowerEdge 1950

1,000,000 đ