dichvu

Email: - Nhận mail báo giá theo yêu cầu

có hàng
...
...

AMP Patch Panel 48 port Cat6E

AMP PATCH PANEL 48 PORT C6 
Dùng cho C6E 
Cao cấp
Hàng chính hãng
Made in USA

Giá: 2,800,000 đ

AMP Patch Panel 48 port Cat6E

2,800,000 đ
có hàng
...
...

AMP Patch Panel 48 port Cat5E

AMP PATCH PANEL 48 PORT 
C5 Dùng cho C5E 
Cao cấp Hàng chính hãng
Made in USA

Giá: 2,150,000 đ

AMP Patch Panel 48 port Cat5E

2,150,000 đ
có hàng
...
...

AMP Patch Panel 24 port Cat6E

AMP PATCH PANEL 24 PORT - C6
Dùng cho C6E 
Cao cấp Hàng chính hãng 

Made in USA

Giá: 1,650,000 đ

AMP Patch Panel 24 port Cat6E

1,650,000 đ
có hàng
...
...

AMP Patch Panel 24 port Cat5e

AMP PATCH PANEL 24 PORT - C5
Dùng cho C5E 
Cao cấp Hàng chính hãng
Made in USA

Giá: 1,450,000 đ

AMP Patch Panel 24 port Cat5e

1,450,000 đ