dichvu

Email: - Nhận mail báo giá theo yêu cầu

Mss Trang

0972956338

info@pni.vn

Mss Ngoc

0981718929

kinhdoanhpni06@gmail.com

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo
có hàng
...
...

HDD DELL 146GB SAS 10k 6Gbps 2.5"

HDD DELL 146GB SAS 10k 6Gbps 2.5" 

Part No: 0X160K, 0C722T, 0NP659, 0X143K

Giá: 1,500,000 đ

HDD DELL 146GB SAS 10k 6Gbps 2.5"

1,500,000 đ
có hàng
...
...

HDD Dell 300GB SAS 2.5'' 10k 6Gbps

HDD Dell 300GB SAS 2.5'' 10k 6Gbps. P/N:0T871K, 0B25654, 0YJ0GR, 0745GC, 9TE066-150, PGHJG, 0CWHNN, MTV7G, ST300605SS

Giá: 2,800,000 đ

HDD Dell 300GB SAS 2.5'' 10k 6Gbps

2,800,000 đ
có hàng
...
...

HDD HP 146GB SAS 10k 3G 2.5"

HDD HP 146GB SAS 10k 3G 2.5" 

Part No: 375863-001

Giá: 1,500,000 đ

HDD HP 146GB SAS 10k 3G 2.5"

1,500,000 đ
có hàng
...
...

HDD HP 146GB SAS 2.5'' 10K

HDD HP 146GB SAS 2.5'' 10K

Part No: 375863-009, 507125-B21, 431958-B21

Giá: 2,200,000 đ

HDD HP 146GB SAS 2.5'' 10K

2,200,000 đ
có hàng
...
...

HDD IBM 146GB SAS 2.5'' 15k RPM

HDD IBM 146GB SAS 2.5'' 15k RPM 

Part No: 42D0677, 42D0678 , 42D0681

Giá: 2,500,000 đ

HDD IBM 146GB SAS 2.5'' 15k RPM

2,500,000 đ
có hàng
...
...

HDD HP 36GB SAS 2.5'' 15K

HDD HP 36GB SAS 2.5'' 15K

Part No: 430169-001

Giá: 750,000 đ

HDD HP 36GB SAS 2.5'' 15K

750,000 đ
có hàng
...
...

HDD Dell 146GB SAS 2.5'' 10K

HDD Dell 146GB SAS 2.5'' 10K

Part No: X162K, 341-8972, J084N, MBE2147RC

Giá: 2,200,000 đ

HDD Dell 146GB SAS 2.5'' 10K

2,200,000 đ
có hàng
...
...

HDD IBM 146GB SAS 2.5'' 10K

HDD IBM 146GB SAS 2.5'' 10K

Part No: 43X0825, 9F6066-039, ST9146802SS, 40K1053, 43X0824, 42D0632, 42D0633, 42D0636, 42D0634

Giá: 2,200,000 đ

HDD IBM 146GB SAS 2.5'' 10K

2,200,000 đ