dichvu

Email: - Nhận mail báo giá theo yêu cầu

Mss Ngoc

0981599338

phunhuanit@gmail.com

Mrs Phuong

0904277368

kinhdoanhpni06@gmail.com

có hàng
...
...

652749-S21 HP G8 G9 1-TB 6G 7.2K 2.5 SAS

652749-S21 HP G8 G9 1-TB 6G 7.2K 2.5 SAS

Part Number(s)
Option Part# 652749-B21
SmartBuy Part# 652749-S21
Spare Part# 653954-001
Assembly Part# 757387-001
Model# MM1000FECVH
Dùng cho
Proliant BL Series: BL420c (G8 G9) BL460c (G8 G9) BL465c (G8 G9) BL660c (G8 G9)

Proliant DL Series: DL20 (G9 G10) DL60 (G9) DL80 (G9)
Proliant DL Series: DL120 (G8 G9) DL160 (G8 G9) DL180 (G8 G9) DL320e (G8 G9) DL360 (G8 G9) DL360e (G8 G9) DL388 (G9)
Proliant DL Series: DL360p (G8 G9) DL380 (G8 G9) DL380e (G8 G9) DL380p (G8 G9) DL385p (G8 G9) DL385 (G10+)
Proliant DL Series: DL560 (G8 G9) DL580 (G8 G9)

Proliant ML Series: ML110 (G8 G9) ML150 (G8 G9) ML310e (G8 G9) ML350 (G8 G9) ML350e (G8 G9) ML350p (G8 G9)

Proliant SL Series: SL230s (G8 G9) SL250s (G8 G9) SL270s (G8 G9)

Proliant XL Series: XL170r (G9) XL190r (G9) XL220a (G9) XL230a (G9) XL250a (G9)

HPE Storage Arrays: D3700 D2220sb StoreEasy 1830 1840

HPE StoreVirtual (VSA): 4130 4330 4330(FC) 4335 4335 (Hybrid SAN) 4530 4630 4730 4730(FC)

HPE Synergy Systems: D3940 Storage Module
Giá: 3,200,000 đ

652749-S21 HP G8 G9 1-TB 6G 7.2K 2.5 SAS

3,200,000 đ
có hàng
...
...

757387-001 HP G8 G9 1TB 6G 7.2K 2.5 SAS

757387-001 HP G8 G9 1-TB 6G 7.2K 2.5 SAS

Part Number(s)
Option Part# 652749-B21
SmartBuy Part# 652749-S21
Spare Part# 653954-001
Assembly Part# 757387-001
Model# MM1000FECVH
Dùng cho:
 

Proliant BL Series: BL420c (G8 G9) BL460c (G8 G9) BL465c (G8 G9) BL660c (G8 G9)

Proliant DL Series: DL20 (G9 G10) DL60 (G9) DL80 (G9)
Proliant DL Series: DL120 (G8 G9) DL160 (G8 G9) DL180 (G8 G9) DL320e (G8 G9) DL360 (G8 G9) DL360e (G8 G9) DL388 (G9)
Proliant DL Series: DL360p (G8 G9) DL380 (G8 G9) DL380e (G8 G9) DL380p (G8 G9) DL385p (G8 G9) DL385 (G10+)
Proliant DL Series: DL560 (G8 G9) DL580 (G8 G9)

Proliant ML Series: ML110 (G8 G9) ML150 (G8 G9) ML310e (G8 G9) ML350 (G8 G9) ML350e (G8 G9) ML350p (G8 G9)

Proliant SL Series: SL230s (G8 G9) SL250s (G8 G9) SL270s (G8 G9)

Proliant XL Series: XL170r (G9) XL190r (G9) XL220a (G9) XL230a (G9) XL250a (G9)

HPE Storage Arrays: D3700 D2220sb StoreEasy 1830 1840

HPE StoreVirtual (VSA): 4130 4330 4330(FC) 4335 4335 (Hybrid SAN) 4530 4630 4730 4730(FC)

HPE Synergy Systems: D3940 Storage Module

Giá: 3,200,000 đ

757387-001 HP G8 G9 1TB 6G 7.2K 2.5 SAS

3,200,000 đ
có hàng
...
...

653954-001 HP G8 G9 1-TB 6G 7.2K 2.5 SAS

653954-001-SC HP G8 G9 1-TB 6G 7.2K 2.5 SAS

Part Number(s)
Option Part# 652749-B21
SmartBuy Part# 652749-S21
Spare Part# 653954-001
Assembly Part# 757387-001
Model# MM1000FECVH
Dùng cho:
Proliant BL Series: BL420c (G8 G9) BL460c (G8 G9) BL465c (G8 G9) BL660c (G8 G9)

Proliant DL Series: DL20 (G9 G10) DL60 (G9) DL80 (G9)
Proliant DL Series: DL120 (G8 G9) DL160 (G8 G9) DL180 (G8 G9) DL320e (G8 G9) DL360 (G8 G9) DL360e (G8 G9) DL388 (G9)
Proliant DL Series: DL360p (G8 G9) DL380 (G8 G9) DL380e (G8 G9) DL380p (G8 G9) DL385p (G8 G9) DL385 (G10+)
Proliant DL Series: DL560 (G8 G9) DL580 (G8 G9)

Proliant ML Series: ML110 (G8 G9) ML150 (G8 G9) ML310e (G8 G9) ML350 (G8 G9) ML350e (G8 G9) ML350p (G8 G9)

Proliant SL Series: SL230s (G8 G9) SL250s (G8 G9) SL270s (G8 G9)

Proliant XL Series: XL170r (G9) XL190r (G9) XL220a (G9) XL230a (G9) XL250a (G9)

HPE Storage Arrays: D3700 D2220sb StoreEasy 1830 1840

HPE StoreVirtual (VSA): 4130 4330 4330(FC) 4335 4335 (Hybrid SAN) 4530 4630 4730 4730(FC)

HPE Synergy Systems: D3940 Storage Module

 

Giá: 3,200,000 đ

653954-001 HP G8 G9 1-TB 6G 7.2K 2.5 SAS

3,200,000 đ
có hàng
...
...

652749-B21 HP G8 G9 1-TB 6G 7.2K 2.5 SAS

652749-B21 HP G8 G9 1-TB 6G 7.2K 2.5 SAS

Part Number(s)
Option Part# 652749-B21
SmartBuy Part# 652749-S21
Spare Part# 653954-001
Assembly Part# 757387-001
Model# MM1000FECVH
Dùng cho:
Proliant BL Series: BL420c (G8 G9) BL460c (G8 G9) BL465c (G8 G9) BL660c (G8 G9)

Proliant DL Series: DL20 (G9 G10) DL60 (G9) DL80 (G9)
Proliant DL Series: DL120 (G8 G9) DL160 (G8 G9) DL180 (G8 G9) DL320e (G8 G9) DL360 (G8 G9) DL360e (G8 G9) DL388 (G9)
Proliant DL Series: DL360p (G8 G9) DL380 (G8 G9) DL380e (G8 G9) DL380p (G8 G9) DL385p (G8 G9) DL385 (G10+)
Proliant DL Series: DL560 (G8 G9) DL580 (G8 G9)

Proliant ML Series: ML110 (G8 G9) ML150 (G8 G9) ML310e (G8 G9) ML350 (G8 G9) ML350e (G8 G9) ML350p (G8 G9)

Proliant SL Series: SL230s (G8 G9) SL250s (G8 G9) SL270s (G8 G9)

Proliant XL Series: XL170r (G9) XL190r (G9) XL220a (G9) XL230a (G9) XL250a (G9)

HPE Storage Arrays: D3700 D2220sb StoreEasy 1830 1840

HPE StoreVirtual (VSA): 4130 4330 4330(FC) 4335 4335 (Hybrid SAN) 4530 4630 4730 4730(FC)

HPE Synergy Systems: D3940 Storage Module
Giá: 3,200,000 đ

652749-B21 HP G8 G9 1-TB 6G 7.2K 2.5 SAS

3,200,000 đ
có hàng
...
...

652749-B21 HP G8 G9 1TB 6G 7.2K 2.5 SAS

652749-B21 HP G8 G9 1-TB 6G 7.2K 2.5 SAS

Part Number(s)
Option Part# 652749-B21
SmartBuy Part# 652749-S21
Spare Part# 653954-001
Assembly Part# 757387-001
Model# MM1000FECVH
Dùng cho:
Proliant BL Series: BL420c (G8 G9) BL460c (G8 G9) BL465c (G8 G9) BL660c (G8 G9)

Proliant DL Series: DL20 (G9 G10) DL60 (G9) DL80 (G9)
Proliant DL Series: DL120 (G8 G9) DL160 (G8 G9) DL180 (G8 G9) DL320e (G8 G9) DL360 (G8 G9) DL360e (G8 G9) DL388 (G9)
Proliant DL Series: DL360p (G8 G9) DL380 (G8 G9) DL380e (G8 G9) DL380p (G8 G9) DL385p (G8 G9) DL385 (G10+)
Proliant DL Series: DL560 (G8 G9) DL580 (G8 G9)

Proliant ML Series: ML110 (G8 G9) ML150 (G8 G9) ML310e (G8 G9) ML350 (G8 G9) ML350e (G8 G9) ML350p (G8 G9)

Proliant SL Series: SL230s (G8 G9) SL250s (G8 G9) SL270s (G8 G9)

Proliant XL Series: XL170r (G9) XL190r (G9) XL220a (G9) XL230a (G9) XL250a (G9)

HPE Storage Arrays: D3700 D2220sb StoreEasy 1830 1840

HPE StoreVirtual (VSA): 4130 4330 4330(FC) 4335 4335 (Hybrid SAN) 4530 4630 4730 4730(FC)

HPE Synergy Systems: D3940 Storage Module
Giá: 3,200,000 đ

652749-B21 HP G8 G9 1TB 6G 7.2K 2.5 SAS

3,200,000 đ
có hàng
...
...

Ổ Cứng 1.2TB HP 12G 10K 2.5 SAS G8-10 Part#872479-b21

Ổ Cứng 1.2TB HP 12G 10K 2.5 SAS G8-10 Part#872479-b21

Part Number(s)
Option Part# 872479-B21
SmartBuy Part# 872479-S21
Spare Part# 872737-001
Assembly Part# 876936-002
Model# EG001200JWJNK
Dùng cho:
Proliant BL Series: BL420c (G8 G9) BL460c (G8 G9) BL465c (G8 G9) BL660c (G8 G9)

Proliant DL Series: DL20 (G9) DL60 (G9) DL80 (G9) DL120 (G8 G9) DL160 (G8 G9) DL180 (G8 G9) DL320e (G8 G9) DL360 (G8 G9)
Proliant DL Series: DL360e (G8 G9) DL360p (G8 G9) DL388 (G9) DL380 (G8 G9) DL380e (G8 G9)
Proliant DL Series: DL380p (G8 G9) DL385 (G10) DL388 (G10) DL385p (G8 G9) DL560 (G8 G9) DL580 (G8 G9)

Proliant ML Series: ML30 (G9) ML110 (G8 G9) ML150 (G8 G9) ML310e (G8 G9) ML350 (G8 G9) ML350e (G8 G9) ML350p (G8 G9)

Proliant SL Series: SL230s (G8 G9) SL250s (G8 G9) SL270s (G8 G9)

Proliant XL Series: XL170r (G9) XL190r (G9) XL220a (G9) XL230a (G9) XL250a (G9)

HP Storage Arrays: D3700 D2220sb StoreEasy 1830 1840

Synergy Series: 680 (G9) D3940
Proliant BL Series: BL460c (G10)

Proliant DL Series: DL20 (G10) DL60 (G10) DL80 (G10) DL160 (G10)
Proliant DL Series: DL325 (G10) DL360 (G10) DL380 (G10) DL385 (G10 G10+) DL388 (G10)
Proliant DL Series: DL560 (G10) DL580 (G10)

Proliant ML Series: ML30 (G10) ML110 (G10) ML350 (G10)

Proliant XL Series: XL230k (G10)

Synergy Series: 480 (G10) 660 (G10) D3940
Giá: 4,750,000 đ

Ổ Cứng 1.2TB HP 12G 10K 2.5 SAS G8-10 Part#872479-b21

4,750,000 đ
có hàng
...
...

1.2TB HP 12G 10K 2.5 SAS G8-10 Part#872479-b21/ 872479-S21,# 872737-001, # 876936-002

Ổ Cứng 1.2TB HP 12G 10K 2.5 SAS G8-10 art#872479-b21 #872479-S21,# 872737-001, # 876936-002

Part Number(s)
Option Part# 872479-B21
SmartBuy Part# 872479-S21
Spare Part# 872737-001
Assembly Part# 876936-002
Model# EG001200JWJNK
Dùng cho:
Proliant BL Series: BL420c (G8 G9) BL460c (G8 G9) BL465c (G8 G9) BL660c (G8 G9)
Proliant DL Series: DL20 (G9) DL60 (G9) DL80 (G9) DL120 (G8 G9) DL160 (G8 G9) DL180 (G8 G9) DL320e (G8 G9) DL360 (G8 G9)
Proliant DL Series: DL360e (G8 G9) DL360p (G8 G9) DL388 (G9) DL380 (G8 G9) DL380e (G8 G9)
Proliant DL Series: DL380p (G8 G9) DL385 (G10) DL388 (G10) DL385p (G8 G9) DL560 (G8 G9) DL580 (G8 G9)
Proliant ML Series: ML30 (G9) ML110 (G8 G9) ML150 (G8 G9) ML310e (G8 G9) ML350 (G8 G9) ML350e (G8 G9) ML350p (G8 G9)
Proliant SL Series: SL230s (G8 G9) SL250s (G8 G9) SL270s (G8 G9)
Proliant XL Series: XL170r (G9) XL190r (G9) XL220a (G9) XL230a (G9) XL250a (G9)
HP Storage Arrays: D3700 D2220sb StoreEasy 1830 1840
Synergy Series: 680 (G9) D3940
Proliant BL Series: BL460c (G10)
Proliant DL Series: DL20 (G10) DL60 (G10) DL80 (G10) DL160 (G10)
Proliant DL Series: DL325 (G10) DL360 (G10) DL380 (G10) DL385 (G10 G10+) DL388 (G10)
Proliant DL Series: DL560 (G10) DL580 (G10)
Proliant ML Series: ML30 (G10) ML110 (G10) ML350 (G10)
Proliant XL Series: XL230k (G10)
Synergy Series: 480 (G10) 660 (G10) D3940
Giá: 4,750,000 đ

1.2TB HP 12G 10K 2.5 SAS G8-10 Part#872479-b21/ 872479-S21,# 872737-001, # 876936-002

4,750,000 đ
có hàng
...
...

Ổ Cứng HP 300-GB 12G 10K 2.5 SAS G8-G10 #872475-B21

Ổ Cứng 300GB 12G 10K 2.5 SAS HP #872475-B21

Part Number(s)
Option Part# 872475-B21
SmartBuy Part# 872475-S21
Spare Part# 872735-001
Dùng cho:
Proliant BL Series: BL420c (G8 G9) BL460c (G8 G9) BL465c (G8 G9) BL660c (G8 G9)
Proliant DL Series: DL20 (G9) DL60 (G9) DL80 (G9) DL120 (G8 G9) DL160 (G8 G9) DL180 (G8 G9) DL320e (G8 G9) DL360 (G8 G9)
Proliant DL Series: DL360e (G8 G9) DL360p (G8 G9) DL388 (G9) DL380 (G8 G9) DL380e (G8 G9)
Proliant DL Series: DL380p (G8 G9) DL385 (G10) DL388 (G10) DL385p (G8 G9) DL560 (G8 G9) DL580 (G8 G9)
Proliant ML Series: ML30 (G9) ML110 (G8 G9) ML150 (G8 G9) ML310e (G8 G9) ML350 (G8 G9) ML350e (G8 G9) ML350p (G8 G9)
Proliant SL Series: SL230s (G8 G9) SL250s (G8 G9) SL270s (G8 G9)
Proliant XL Series: XL170r (G9) XL190r (G9) XL220a (G9) XL230a (G9) XL250a (G9)
HP Storage Arrays: D3700 D2220sb StoreEasy 1830 1840
Synergy Series: 680 (G9) D3940
Proliant BL Series: BL460c (G10)
Proliant DL Series: DL20 (G10) DL60 (G10) DL80 (G10) DL160 (G10)
Proliant DL Series: DL325 (G10) DL360 (G10) DL380 (G10) DL385 (G10 G10+) DL388 (G10)
Proliant DL Series: DL560 (G10) DL580 (G10)
Proliant ML Series: ML30 (G10) ML110 (G10) ML350 (G10)
Proliant XL Series: XL230k (G10)
Synergy Series: 480 (G10) 660 (G10) D3940
Giá: 2,750,000 đ

Ổ Cứng HP 300-GB 12G 10K 2.5 SAS G8-G10 #872475-B21

2,750,000 đ
có hàng
...
...

Ổ Cứng 300GB 12G 10K 2.5 SAS HP #876936-003#872483-002

Ổ Cứng 300GB 12G 10K 2.5 SAS HP #876936-003#872483-002

Part Number(s)
Option Part# 785067-B21
SmartBuy Part# 785067-S21
Spare Part# 785410-001
Assembly Part# 876936-003
Model# EG000300JWSJP
Dùng cho:
Proliant BL Series: BL420c (G8 G9) BL460c (G8 G9) BL465c (G8 G9) BL660c (G8 G9)
Proliant DL Series: DL20 (G9) DL60 (G9) DL80 (G9) DL120 (G8 G9) DL160 (G8 G9) DL180 (G8 G9) DL320e (G8 G9) DL360 (G8 G9)
Proliant DL Series: DL360e (G8 G9) DL360p (G8 G9) DL388 (G9) DL380 (G8 G9) DL380e (G8 G9)
Proliant DL Series: DL380p (G8 G9) DL385 (G10) DL388 (G10) DL385p (G8 G9) DL560 (G8 G9) DL580 (G8 G9)
Proliant ML Series: ML30 (G9) ML110 (G8 G9) ML150 (G8 G9) ML310e (G8 G9) ML350 (G8 G9) ML350e (G8 G9) ML350p (G8 G9)
Proliant SL Series: SL230s (G8 G9) SL250s (G8 G9) SL270s (G8 G9)
Proliant XL Series: XL170r (G9) XL190r (G9) XL220a (G9) XL230a (G9) XL250a (G9)
HP Storage Arrays: D3700 D2220sb StoreEasy 1830 1840
Synergy Series: 680 (G9) D3940
Proliant BL Series: BL460c (G10)
Proliant DL Series: DL20 (G10) DL60 (G10) DL80 (G10) DL160 (G10)
Proliant DL Series: DL325 (G10) DL360 (G10) DL380 (G10) DL385 (G10 G10+) DL388 (G10)
Proliant DL Series: DL560 (G10) DL580 (G10)
Proliant ML Series: ML30 (G10) ML110 (G10) ML350 (G10)
Proliant XL Series: XL230k (G10)
Synergy Series: 480 (G10) 660 (G10) D3940
Giá: 2,750,000 đ

Ổ Cứng 300GB 12G 10K 2.5 SAS HP #876936-003#872483-002

2,750,000 đ
có hàng
...
...

300GB 12G 10K 2.5 SAS HP #872475-S21#869714-001

Ổ Cứng 300GB 12G 10K 2.5 SAS HP #872475-S21#869714-001

Part Number(s)
Option Part# 872475-B21
SmartBuy Part# 872475-S21
Spare Part# 872735-001
Dùng cho:
Proliant BL Series: BL420c (G8 G9) BL460c (G8 G9) BL465c (G8 G9) BL660c (G8 G9)
Proliant DL Series: DL20 (G9) DL60 (G9) DL80 (G9) DL120 (G8 G9) DL160 (G8 G9) DL180 (G8 G9) DL320e (G8 G9) DL360 (G8 G9)
Proliant DL Series: DL360e (G8 G9) DL360p (G8 G9) DL388 (G9) DL380 (G8 G9) DL380e (G8 G9)
Proliant DL Series: DL380p (G8 G9) DL385 (G10) DL388 (G10) DL385p (G8 G9) DL560 (G8 G9) DL580 (G8 G9)
Proliant ML Series: ML30 (G9) ML110 (G8 G9) ML150 (G8 G9) ML310e (G8 G9) ML350 (G8 G9) ML350e (G8 G9) ML350p (G8 G9)
Proliant SL Series: SL230s (G8 G9) SL250s (G8 G9) SL270s (G8 G9)
Proliant XL Series: XL170r (G9) XL190r (G9) XL220a (G9) XL230a (G9) XL250a (G9)
HP Storage Arrays: D3700 D2220sb StoreEasy 1830 1840
Synergy Series: 680 (G9) D3940
Proliant BL Series: BL460c (G10)
Proliant DL Series: DL20 (G10) DL60 (G10) DL80 (G10) DL160 (G10)
Proliant DL Series: DL325 (G10) DL360 (G10) DL380 (G10) DL385 (G10 G10+) DL388 (G10)
Proliant DL Series: DL560 (G10) DL580 (G10)
Proliant ML Series: ML30 (G10) ML110 (G10) ML350 (G10)
Proliant XL Series: XL230k (G10)
Synergy Series: 480 (G10) 660 (G10) D3940
Giá: 2,750,000 đ

300GB 12G 10K 2.5 SAS HP #872475-S21#869714-001

2,750,000 đ
có hàng
...
...

Ổ Cứng 300GB 12G 10K 2.5 SAS HP #785067-S21

Ổ Cứng 300GB 12G 10K 2.5 SAS HP #785067-S21

Part Number(s)
Option Part# 872475-B21
SmartBuy Part# 872475-S21
Spare Part# 872735-001
Assembly Part# 876936-003
Model# EG000300JWSJP
Dùng cho:
Proliant BL Series: BL420c (G8 G9) BL460c (G8 G9) BL465c (G8 G9) BL660c (G8 G9)
Proliant DL Series: DL20 (G9) DL60 (G9) DL80 (G9) DL120 (G8 G9) DL160 (G8 G9) DL180 (G8 G9) DL320e (G8 G9) DL360 (G8 G9)
Proliant DL Series: DL360e (G8 G9) DL360p (G8 G9) DL388 (G9) DL380 (G8 G9) DL380e (G8 G9)
Proliant DL Series: DL380p (G8 G9) DL385 (G10) DL388 (G10) DL385p (G8 G9) DL560 (G8 G9) DL580 (G8 G9)
Proliant ML Series: ML30 (G9) ML110 (G8 G9) ML150 (G8 G9) ML310e (G8 G9) ML350 (G8 G9) ML350e (G8 G9) ML350p (G8 G9)
Proliant SL Series: SL230s (G8 G9) SL250s (G8 G9) SL270s (G8 G9)
Proliant XL Series: XL170r (G9) XL190r (G9) XL220a (G9) XL230a (G9) XL250a (G9)
HP Storage Arrays: D3700 D2220sb StoreEasy 1830 1840
Synergy Series: 680 (G9) D3940
Proliant BL Series: BL460c (G10)
Proliant DL Series: DL20 (G10) DL60 (G10) DL80 (G10) DL160 (G10)
Proliant DL Series: DL325 (G10) DL360 (G10) DL380 (G10) DL385 (G10 G10+) DL388 (G10)
Proliant DL Series: DL560 (G10) DL580 (G10)
Proliant ML Series: ML30 (G10) ML110 (G10) ML350 (G10)
Proliant XL Series: XL230k (G10)
Synergy Series: 480 (G10) 660 (G10) D3940
Giá: 3,750,000 đ

Ổ Cứng 300GB 12G 10K 2.5 SAS HP #785067-S21

3,750,000 đ
có hàng
...
...

Ổ Cứng 300GB 12G 10K 2.5 SAS HP # 785410-001

Ổ Cứng 300GB 12G 10K 2.5 SAS HP # 785410-001

Part Number(s)
Option Part# 785067-B21
SmartBuy Part# 785067-S21
Spare Part# 785410-001
Assembly Part# 768788-001
Model# EG0300JEHLV
Dùng cho:
Proliant BL Series: BL420c (G8 G9) BL460c (G8 G9) BL465c (G8 G9) BL660c (G8 G9)
Proliant DL Series: DL20 (G9) DL60 (G9) DL80 (G9) DL120 (G8 G9) DL160 (G8 G9) DL180 (G8 G9) DL320e (G8 G9) DL360 (G8 G9)
Proliant DL Series: DL360e (G8 G9) DL360p (G8 G9) DL388 (G9) DL380 (G8 G9) DL380e (G8 G9)
Proliant DL Series: DL380p (G8 G9) DL385 (G10) DL388 (G10) DL385p (G8 G9) DL560 (G8 G9) DL580 (G8 G9)
Proliant ML Series: ML30 (G9) ML110 (G8 G9) ML150 (G8 G9) ML310e (G8 G9) ML350 (G8 G9) ML350e (G8 G9) ML350p (G8 G9)
Proliant SL Series: SL230s (G8 G9) SL250s (G8 G9) SL270s (G8 G9)
Proliant XL Series: XL170r (G9) XL190r (G9) XL220a (G9) XL230a (G9) XL250a (G9)
HP Storage Arrays: D3700 D2220sb StoreEasy 1830 1840
Synergy Series: 680 (G9) D3940
Proliant BL Series: BL460c (G10)
Proliant DL Series: DL20 (G10) DL60 (G10) DL80 (G10) DL160 (G10)
Proliant DL Series: DL325 (G10) DL360 (G10) DL380 (G10) DL385 (G10 G10+) DL388 (G10)
Proliant DL Series: DL560 (G10) DL580 (G10)
Proliant ML Series: ML30 (G10) ML110 (G10) ML350 (G10)
Proliant XL Series: XL230k (G10)
Synergy Series: 480 (G10) 660 (G10) D3940
Giá: 3,750,000 đ

Ổ Cứng 300GB 12G 10K 2.5 SAS HP # 785410-001

3,750,000 đ
có hàng
...
...

Ổ Cứng 300GB 12G 10K 2.5 SAS HP # 785067-B21

Ổ Cứng 300GB 12G 10K 2.5 SAS HP # 785067-B21

Part Number(s)
Option Part# 785067-B21
SmartBuy Part# 785067-S21
Spare Part# 785410-001
Assembly Part# 768788-001
Model# EG0300JEHLV
Dùng cho:
Proliant BL Series: BL420c (G8 G9) BL460c (G8 G9) BL465c (G8 G9) BL660c (G8 G9)
Proliant DL Series: DL20 (G9) DL60 (G9) DL80 (G9) DL120 (G8 G9) DL160 (G8 G9) DL180 (G8 G9) DL320e (G8 G9) DL360 (G8 G9)
Proliant DL Series: DL360e (G8 G9) DL360p (G8 G9) DL388 (G9) DL380 (G8 G9) DL380e (G8 G9)
Proliant DL Series: DL380p (G8 G9) DL385 (G10) DL388 (G10) DL385p (G8 G9) DL560 (G8 G9) DL580 (G8 G9)
Proliant ML Series: ML30 (G9) ML110 (G8 G9) ML150 (G8 G9) ML310e (G8 G9) ML350 (G8 G9) ML350e (G8 G9) ML350p (G8 G9)
Proliant SL Series: SL230s (G8 G9) SL250s (G8 G9) SL270s (G8 G9)
Proliant XL Series: XL170r (G9) XL190r (G9) XL220a (G9) XL230a (G9) XL250a (G9)
HP Storage Arrays: D3700 D2220sb StoreEasy 1830 1840
Synergy Series: 680 (G9) D3940
Proliant BL Series: BL460c (G10)
Proliant DL Series: DL20 (G10) DL60 (G10) DL80 (G10) DL160 (G10)
Proliant DL Series: DL325 (G10) DL360 (G10) DL380 (G10) DL385 (G10 G10+) DL388 (G10)
Proliant DL Series: DL560 (G10) DL580 (G10)
Proliant ML Series: ML30 (G10) ML110 (G10) ML350 (G10)
Proliant XL Series: XL230k (G10)
Synergy Series: 480 (G10) 660 (G10) D3940
Giá: 3,750,000 đ

Ổ Cứng 300GB 12G 10K 2.5 SAS HP # 785067-B21

3,750,000 đ
có hàng
...
...

Ổ Cứng 300GB 12G 10K 2.5 SAS HP #872735-001

Ổ Cứng 300GB 12G 10K 2.5 SAS HP #872735-001

Part Number(s)
Option Part# 872475-B21
SmartBuy Part# 872475-S21
Spare Part# 872735-001
Assembly Part# 876936-003
Model# EG000300JWSJP
Dùng cho:
Proliant BL Series: BL420c (G8 G9) BL460c (G8 G9) BL465c (G8 G9) BL660c (G8 G9)
Proliant DL Series: DL20 (G9) DL60 (G9) DL80 (G9) DL120 (G8 G9) DL160 (G8 G9) DL180 (G8 G9) DL320e (G8 G9) DL360 (G8 G9)
Proliant DL Series: DL360e (G8 G9) DL360p (G8 G9) DL388 (G9) DL380 (G8 G9) DL380e (G8 G9)
Proliant DL Series: DL380p (G8 G9) DL385 (G10) DL388 (G10) DL385p (G8 G9) DL560 (G8 G9) DL580 (G8 G9)
Proliant ML Series: ML30 (G9) ML110 (G8 G9) ML150 (G8 G9) ML310e (G8 G9) ML350 (G8 G9) ML350e (G8 G9) ML350p (G8 G9)
Proliant SL Series: SL230s (G8 G9) SL250s (G8 G9) SL270s (G8 G9)
Proliant XL Series: XL170r (G9) XL190r (G9) XL220a (G9) XL230a (G9) XL250a (G9)
HP Storage Arrays: D3700 D2220sb StoreEasy 1830 1840
Synergy Series: 680 (G9) D3940
Proliant BL Series: BL460c (G10)
Proliant DL Series: DL20 (G10) DL60 (G10) DL80 (G10) DL160 (G10)
Proliant DL Series: DL325 (G10) DL360 (G10) DL380 (G10) DL385 (G10 G10+) DL388 (G10)
Proliant DL Series: DL560 (G10) DL580 (G10)
Proliant ML Series: ML30 (G10) ML110 (G10) ML350 (G10)
Proliant XL Series: XL230k (G10)
Synergy Series: 480 (G10) 660 (G10) D3940
Giá: 2,750,000 đ

Ổ Cứng 300GB 12G 10K 2.5 SAS HP #872735-001

2,750,000 đ
có hàng
...
...

652611-B21 HP G8 G9 300-GB 6G 15K 2.5 SAS

652611-B21 HP G8 G9 300-GB 6G 15K 2.5 SAS

Part Number(s)
Option Part# 652611-B21
SmartBuy Part# 652611-S21
Spare Part# 653960-001
Assembly Part# 748385-001
Model# EH0300JDYTH
 
Proliant BL Series: BL420c (G8 G9) BL460c (G8 G9) BL465c (G8 G9) BL660c (G8 G9)

Proliant DL Series: DL20 (G9 G10) DL60 (G9) DL80 (G9)
Proliant DL Series: DL120 (G8 G9) DL160 (G8 G9) DL180 (G8 G9) DL320e (G8 G9) DL360 (G8 G9) DL360e (G8 G9) DL388 (G9)
Proliant DL Series: DL360p (G8 G9) DL380 (G8 G9) DL380e (G8 G9) DL380p (G8 G9) DL385p (G8 G9) DL385 (G10+)
Proliant DL Series: DL560 (G8 G9) DL580 (G8 G9)

Proliant ML Series: ML110 (G8 G9) ML150 (G8 G9) ML310e (G8 G9) ML350 (G8 G9) ML350e (G8 G9) ML350p (G8 G9)

Proliant SL Series: SL230s (G8 G9) SL250s (G8 G9) SL270s (G8 G9)

Proliant XL Series: XL170r (G9) XL190r (G9) XL220a (G9) XL230a (G9) XL250a (G9)

HPE Storage Arrays: D3700 D2220sb StoreEasy 1830 1840

HPE StoreVirtual (VSA): 4130 4330 4330(FC) 4335 4335 (Hybrid SAN) 4530 4630 4730 4730(FC)

HPE Synergy Systems: D3940 Storage Module
Giá: 2,500,000 đ

652611-B21 HP G8 G9 300-GB 6G 15K 2.5 SAS

2,500,000 đ
có hàng
...
...

300GB 6G 10K 2.5 HP G8,9 SAS#652564-B21#693569-001

300GB 6G 10K 2.5 HP G8,9 SAS#652564-B21#693569-001

Part Number(s)
Option Part# 652564-B21
SmartBuy Part# 652564-S21
Spare Part# 653955-001
Assembly Part# 693569-001
Model# EG0300FCVBF
Proliant BL Series: BL420c (G8 G9) BL460c (G8 G9) BL465c (G8 G9) BL660c (G8 G9)

Proliant DL Series: DL20 (G9 G10) DL60 (G9) DL80 (G9)
Proliant DL Series: DL120 (G8 G9) DL160 (G8 G9) DL180 (G8 G9) DL320e (G8 G9) DL360 (G8 G9) DL360e (G8 G9) DL388 (G9)
Proliant DL Series: DL360p (G8 G9) DL380 (G8 G9) DL380e (G8 G9) DL380p (G8 G9) DL385p (G8 G9) DL385 (G10+)
Proliant DL Series: DL560 (G8 G9) DL580 (G8 G9)

Proliant ML Series: ML110 (G8 G9) ML150 (G8 G9) ML310e (G8 G9) ML350 (G8 G9) ML350e (G8 G9) ML350p (G8 G9)

Proliant SL Series: SL230s (G8 G9) SL250s (G8 G9) SL270s (G8 G9)

Proliant XL Series: XL170r (G9) XL190r (G9) XL220a (G9) XL230a (G9) XL250a (G9)

HPE Storage Arrays: D3700 D2220sb StoreEasy 1830 1840

HPE StoreVirtual (VSA): 4130 4330 4330(FC) 4335 4335 (Hybrid SAN) 4530 4630 4730 4730(FC)

HPE Synergy Systems: D3940 Storage Module
Giá: 2,300,000 đ

300GB 6G 10K 2.5 HP G8,9 SAS#652564-B21#693569-001

2,300,000 đ